top of page
man-farmer-holds-ears-wheat-his-hand-field-selective-focus (1).jpg

Sabiedrisko aktivitāti un novērtējot agronomiskās domas ieguldījumu Latvijā, ne retāk kā reizi divos gados atzītākajam agronomam piešķir ceļojošo balvu „Zelta vārpa”

Balvas pretendentus izvēlas LAB nodaļas, ņemot vērā pretendenta ieguldījumu vismaz trijos no minētajiem kritērijiem: 

  • agronomiskajā darbībā;

  • agronomisko atziņu popularizēšanā;

  • sabiedriskajā darbībā;

  • apkārtējās vides sakoptībā;

  • kultūrā un tradīciju pilnveidošanā;

  • jauno speciālistu audzināšanā;

  • citos kritērijos, kurus ierosina biedrības nodaļas.

 

1989.g. ANDRIS SILIŅŠ ( Ventspils rajons)


1990.g. ZENTA GULBE ( valkas rajons); DAUMANTS PANDARS ( Dobeles rajona)


1991.g. ANDREJS LUCĀNS ( Valmieras rajons)


1992.g. JĀNIS ALEKSANDROVS ( Balvu rajona)


1993.g. VELDZE SPROĢE ( Cēsu rajons)


1994.g. ASTRĪDA MANGALE ( Limbažu rajons); ILMĀRS BENTS ( Bauskas rajons)


1995.g. JĀNIS STAUĢIS ( Dobeles rajons)


1996.g. JĀNIS SKRODERIS ( Rīgas rajons)


1997.g. ELMĀRS un ARVIS MIKĀLI ( Kuldīgas rajons)


1998.g. AIJA ZALTĀNE ( Krāslava rajons); VENERANDA STRAMKALE ( Rēzeknes rajons)


1999.g. INGRĪDA, AIVARS un VALTERS BRUSI (Dobeles rajons)


2000.g. JĀNIS BĒRZIŅŠ ( Rīgas rajons)


2001.g. KĀRLIS, RASMA, SARMĪTE un MODRIS VILSONI ( Dobeles rajons)


2002.g. MĀRIS GRĪNVALDS (Talsu rajons)


2003.g. IMANTS KĀRKLIŅŠ (Balvu rajons)


2004.g. MODRIS GOBA ( Dobeles rajons)


2005.g. ZINTA GAILE ( Dobeles rajons)


2006.g. VELTA ANDERSONE ( Limbažu rajons)


2007.g. BORISS VEĻIČKO seniors ( Ludzas rajons)


2008.g. LĪGA un EDGARS RUŽI ( Jelgava)


2009.g. Regīna Kuļša ( Ludza)

bottom of page