top of page

Arhīvs

Ernesta Sovera balva

ERNESTA SOVERA balvu piešķir labākajiem publicistiem – agronomiem un praktiķiem par gada laikā preses izdevumos ievietotiem rakstiem. "2017. gada 14. jūlija valdes sēdē LAB valde nolēma izbeigt "ERNESTA SOVERA BALVAS " piešķiršanu, jo šīs balvas piešķiršanai izvirzītās prasības par agronomisko atziņu popularizēšanu ir ietvertas balvas "ZELTA VĀRPA " kritērijos un šāda atsevišķa balva nav nepieciešama." 1994.g. AGITA PĀVULE – žurnāla RAŽĪBA redaktore. 1995.g. NORMUNDS RUBENIS – radio žurnālists 1996.g. ANTONS RUŽA – LLU profesors 1997.g. LĪVIJA ZARIŅA - Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijas zinātniece. 1998.g. ASTRĪDA MANGALE – Limbažu rajona konsultāciju biroja vadītāja. 1999.g. JĀNIS SIETIŅSONS – Cēsu. raj. Drabešu pag. zemnieku saimniecības „Kalnasmīdes” īpašnieks. 2000.g. VILNIS NOLLENDORFS – Bioloģijas institūta zinātnieks. 2001.g. JĀNIS ĀBOLIŅŠ – Augu aizsardzības departamenta agronoms. 2002.g. REGĪNA TIMBARE – Valsts SIA „Agroķīmisko pētījumu centrs” valdes priekšsēdētāja. 2003.g. MĀRĪTE GAILĪTE - dārzeņkopības konsultante. 2004.g. REGĪNA KUĻŠA - Balvu pagasta un rajona padomes priekšsēdētāja. 2005.g. VENERANDA STRAMKALE – SIA Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs direktore. 2006.g. VISVALDIS PIRKSTS –Valsts Agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītājs. 2007.g. MĀRA VAIVARE –lauks. zin. doktore, zemnieku saimniecības Ragāres īpašniece. 2008.g. RŪTA JANSONE – Priekuļu laukaugu selekcijas institūta zinātniece. 2009.g. SANITA ZUTE – Stendes graudaugu selekcijas institūta vadītāja. 2010.g. BIRUTA JANSONE – Skrīveru Zinātniskā institūta vadošā pētniece – agronome 2011.g. MĀRA KILĒVICA 2012.g. VIJA STRAZDIŅA - Stendes graudaugu selekcijas institūta pētniece 2013.g. RIHARDS KRASTIŅŠ - fonda "Latvijas lauksaimniecības attīstība" vadītājs 2014.g. DAINA BRUŅINIECE - žurnāliste 2015.g. SARMĪTE RANCĀNE - pētniece

Jāņa Ausekļa balva

​JĀŅA AUSEKĻA BALVAS LAUREĀTI: ​ Par 1996.g. ANDIS ŽEIKARS Par 1997.g. IVETA GRUDOVSKA Par 1998.g. RITVARS HENIŅŠ Par 1999.g. ANCE FREIPIČA Par 2000.g. MADARS LASMANIS Par 2001.g. JĀNIS KALNIŅŠ Par 2002.g. JĀNIS BARTUŠEVICS Par 2003.g. RITA VĪTOLA Par 2004.g. MADARA PILE Par 2005.g. OSKARS BRAMANIS Par 2006.g. JĀNIS BERGMANIS Par 2007.g. ERNESTĪNE RUJA Par 2008.g. ILZE BALODE Par 2009.g. IEVA KREICBERGA Par 2010.g. DAIGA ZIEDIŅA Par 2011.g. BAIBA LŪSE Par 2012.g. MĀRTIŅŠ VĪTOLS Par 2013.g. ALMA SPANGERE Par 2015.g. JĀNIS KAŅEPS Par 2016.g. JĀNIS HAĻZOVS Par 2017.g. INITA LEGZDIŅA

Stipendāti

Latvijas Agronomu biedrība 2012. gadā nolēma pievienoties LLU Attīstības fonda mecenātu grupai, lai finansiāli atbalstītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas „Lauksaimniecība” pamatstudijās studējošos, kuri veic pētījumus agronomijā un ir sabiedriski aktīvi. Stipendijas finanšu avots ir Latvijas Agronomu biedrības mērķziedojums. Stipendijai var pretendēt sekmīgs Lauksaimniecības fakultātes 3. vai 4. kursa pilna laika studējošais, kurš specializējas augu zinātnē, ir sabiedriski aktīvs un ir uzrakstījis eseju ar savu redzējumu par lauksaimniecības un lauku attīstību un savu vietu nozarē. 2012./2013. studiju gadā Sigitai Staklei 2013./2014. studiju gadā Uģim Ozoliņam 2014./2015. studiju gadā Artūram Katamadzem 2015./2016. studiju gadā Lāsmai Lapiņai 2016./2017. studiju gadā Terēzei Stankus 2017./2018. studiju gadā Gintam Vasiļjevam 2018./2019. studiju gadā Katrīnai Grickevičai 2019./2020. studiju gadā Mārtiņš Andersons 2020./2021. studiju gadā Amanda Bernharde 2021./2022. studiju gadā Rūdolfs Mednis 2022./2023. studiju gadā Kristiāna Legzdiņa 2023./2024. studiju gadā Elīna Taujēna

bottom of page