top of page
greyscale-closeup-old-rusty-wheel-surrounded-by-stones.jpg

Par mums

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBA(LAB) ir brīvprātīga praktiskajā, zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā strādājošo un pensionēto agronomu apvienība.

Biedrības mērķi:


1. izstrādāt un ieviest agronomiskās atziņas Latvijas lauksaimniecībā;
2. paaugstināt biedru profesionālo kvalifikāciju;
3. celt profesijas p
restižu, rīkojot konkursus, sarīkojumus, apbalvojot aktīvākos biedrus un izvirzot viņus apbalvošanai;
4. izstrādāt priekšlikumus agronomijas speciālistu apmācības pilnveidošanai;
5. rūpēties par agronomijas vēstures materiālu vākšanu un publicēšanu, rakstu krājumu, žurnālu, grāmatu u.c. izdošanu;
6. palīdzēt biedriem darba, sadzīves un sabiedrisko jautājumu risināšanā un aizstāvēt viņu intereses;
7. sekmēt biedru – pensionāru aktīvu iesaistīšanos Biedrības dzīvē un radošajā agronomiskajā darbībā;
8. sadarboties ar radniecīgajām biedrībām ārzemēs.


Biedrības uzdevums ir veikt saimniecisko darbību, lai gūtu līdzekļus Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Kā var iestāties biedrībā
view-from-height-tractor-applying-fertilizers-agricultural-fieldaerial-view-panoramic-shot
Zelta vārpa

2024. gada plāns:

plans.JPG
bottom of page