top of page

Padoms jaunajiem saimniekiem no agronomes Silvas Magones

Ar savu padomu jaunajiem saimniekiem dalās Latvijas Agronomu Biedrība jaunais biedrs Silva Magone:


"Nebaidīties un tiekties uz saviem mērķiem, kā arī kooperēties ar citiem sev līdzīgi domājošiem, tādējādi sasniedzot vislabāko rezultātu!"Comments


bottom of page