top of page

Latvijas Agronomu biedrības (LAB) tikšanās ar Valsts prezidentu 28.jūnijā Zemkopības institūtā Skrīveros

Tikšanās piedalījās LAB dalībnieki:

1.      Ringolds Arnītis, valdes priekšsēdētājs

2.      Iveta Gūtmane, valdes locekle

3.      Dagnija Hincenberga, valdes locekle

4.      Anita Lešinska, valdes locekle

5.      Solvita Soloveika, valdes locekle

6.      Jānis Uzulēns, valdes loceklis

7.      Sanita Zute, no Stendes

8.      Ilze Plūme, no Valmieras

9.      Elīna Taujēna, LBTU studente


Tēmas, kuras pārrunātas ar Valsts prezidentu:

1.      Latvijas augkopības zinātnes un selekcijas perspektīvas, kā arī zinātniski un praktiski pamatotu audzēšanas tehnoloģiju un jaunu uzņēmumu loma ilgtspējīgā lauksaimniecībā;

2.      Latvijas lauksaimniecības izaicinājumi Eiropas Zaļā kursa kontekstā:

2.1.      Eiropas Savienības izstrādāto normatīvo aktu tieša attiecināšana uz Latviju, kas rada lielas problēmas lauksaimniekiem (Latvijā ir citi agroklimatiskie apstākļi, agronomiskā prakse, saimniecību lielums, daba, utt)

2.2.      Sabiedrības izglītošana un izpratne par augkopības un tautsaimniecības procesiem.


Šodien, kad sabiedrībā tiek apšaubītas daudzas praksē pierādītas lietas, ieviesti regulējumi un aizliegumi, kas balstās uz dažādu interešu grupu pārliecību, LAB aicināja Valsts prezidentu iestāties pat zinātnē un praksē balstītu lēmumu pieņemšanu, kas skar lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības jautājumus.Kommentare


bottom of page