top of page

Diskusija par aktualitātēm ES jautājumos

Šodien biedrības prezidents Ringolds Arnītis kopā ar Biedribas LOSP organizācijām sanācām pie biedrība Mazjūras zvejnieki Bērzciemā, lai diskutētu par jaunumiem Eiropas Savienības un Latvijas klimata politikā un kā tas ietekmēs lauksaimniecību, mežsaimniecību, kūdras ieguvi un zvejniecību.


Piedalījās Zemkopības ministrija un Klimata un enerģētikas ministrija. R.Arnītis aktualizēja jautājumus par augsnes minimālās apstrādes sekām, dabas aizsardzības un klimatu politikas pretrunām un risinājumiem klimata mērķu sasniegšanai.


Lai sasniegtu ES klimata mērķus, Latvijas tautsaimniecībai tas izmaksās ap 2,3 miljardi EUR, kā arī būs jāveic zemju apmežošana, appludināšana un citas darbības. Daudz kas šo mērķu sasniegšanā būs atkarīgs no mūsu politiķu un ierēdņu spējām, kā arī ikviena lauksaimnieka un iedzīvotāja.


Turamies kopā, esam aktīvi un nepaliekam malā!


Yorumlar


bottom of page