top of page

18. jūnija valdes sēdes apkopojums

2024. gada 18. jūnija valdes sēde.

Sēdē piedalās: valdes locekļi: Ringolds Arnītis, Anita Lešinska, Jānis Uzulēns, Iveta Gūtmane, Dzidra Grīnberga, Dagnija Hincenberga, Lāsma Lapiņa, Iveta Kužuma- LAB biroja vadītāja un Emīls Balodis - sociālie mediji un sabiedriskās attiecības.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Aktuālā informācija (R.Arnītis, I.Kužuma, E. Balodis valdes locekļi);

2. Kopsapulces organizatoriskie aspekti (R.Arnītis);

3. Biedrības plānotie pasākumi, aktivitātes (valdes locekļi);

4. Citi jautājumi.


Sēdes kopsavilkums:

R. Arnītis piedalījās LOSP Pārstāvju sanāksmē, kurā notika tikšanās ar Eiropas

Parlamenta deputātu kandidātiem. Visas partijas, izņemot Progresīvos izprot Latvijas

lauksaimnieku situāciju un ir gatavi aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses.

Progresīvo pārstāve runāja par nepieciešamību turpināt un pat ātrāk ieviest Zaļā kursa

uzliktos ierobežojumus un aizliegumus.

LAB ir saņēmusi informāciju no Ārlietu ministrijas par finansējuma piešķiršanu

sadarbības projektam ar Uzbekistānu, kurā LAB piedalās kā sadarbības partneris. LAB

piešķirtais finansējums būs aptuveni 8500 EUR, kas paredzēts ekspertu atalgojumam,

projekta koordinēšanai, eksperta vizītei Uzbekistānā un Uzbekistānas delegācijas

uzņemšanai divās saimniecībās Latvijā.

LAB piedalīsies Valsts prezidenta vizītē Aizkraukles novadā 28.jūnijā. Tikšanās notiks

Zemkopības institūtā Skrīveros.

Uzsākti kopšanas darbi sojas lauka izmēģinājumiem «Zemturu piens», Burtnieku pagastā.

Parakstīta vienošanās par meža darbiem ar Alejas 1 un pasūtīti jaunaudžu kopšanas darbi

kooperatīvam Mežsaimnieks.

Izsludināts Jāņu konkurss, Facebook lietotāju skaits pārsniedzis 1000 sekotāju

Notiek regulāras publikācijas mājas lapā un sociālos medijos.

Notiek pieteikšanās Kopsapulcei, noslēgta vienošanās ar pašvaldību par zāles nomu un

arī ēdinātājiem, kopā ar juristu sagatavoti Statūtu grozījumi.

Nolemts, ka tikšanos ar Lietuvas Agronomu biedrību organizēt 2025.gadā.

Nākošā valdes sēde notiks 04.07.2024.plkst 11.00 Burtnieku kultūras centrā klātienē.Comments


bottom of page