top of page

14. maijā notika biedrības valdes sēde.

2024. gada 14. maijā notika biedrības valdes sēde.


Sēdē piedalījās: valdes locekļi: Ringolds Arnītis, Anita Lešinska, Solvita Soloveika, Iveta Gūtmane, Dzidra Grīnberga, Dagnija Hincenberga un Iveta Kužuma, LAB biroja vadītāja.

Sēdi vadīja Ringolds Arnītis, protokolēja Iveta Kužuma.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Aktuālā informācija (R.Arnītis, I.Kužuma, valdes locekļi);

2. Kopsapulces organizatoriskie aspekti (R.Arnītis);

3. Biedrības plānotie pasākumi, aktivitātes (valdes locekļi);

4. Citi jautājumi.


Sēdes kopsavilkums:

-          Ringolds Arnītis piedalījās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē par “Grozījumiem Sugu un biotopu” likumā kā LOSP un LAB pārstāvis. Būtiskākais-  sēdē iebilda pret Latvijas invazīvo sugu saraksta veidošanu, jo ES jau regulē šo jautājumu. Plaši izplatītām sugām nav iespējami apkarošanas pasākumi, tas palielina budžeta un iedzīvotāju izdevumus un rada nihilismu pret likumiem (latvāņu izplatība). Tomēr vairākums deputātu uzskata, ka nepieciešams papildus regulējums (piem. Kanādas zeltslotiņas), lai visiem uzliktu pienākumu apkarot tās un arī piemērot sodus.

-          Notikušas sarunas par LAB tikšanos ar Valsts prezidentu vizītē kādā no Latvijas novadiem, apmeklējot LAB biedrus.

-          Uzsākta sojas sēja lauka izmēģinājumiem, lai organizētu lauka dienu «Zemturu piens» Pārstāvju sapulces ietvaros 4.jūlijā, Burtnieku novadā.

-          Parakstīta vienošanās par meža darbiem ar Burtnieku uzņēmumu SIA”Alejas-1”.  

-          Valmieras novads ir pasūtījis Burtnieku ezera lieguma plāna atjaunošanu, notikusi informācijas apmaiņa ar ekspertiem par potenciāli jaunu liegumu noteikšanu Burtnieku pļavās. LAB tam iebilst, kamēr nav veikts iepriekšējā lieguma rezultātu novērtējums.

-          Notiek regulāras publikācijas mājas lapā un sociālos tīklos

-          Anita Lešinska piedalījās Māra Grīnvalda piemiņas pasākumā Talsos, pasākuma ietvaros tika lemts uzrakstīt grāmatu par Māri Grīnvaldu

-          A.Lešinska informēja, ka atsevišķi biedri vēlas redzēt valdes sēdes protokolus biedrības mājas lapā. Valde nolēma, ka par cik protokoli satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad mājas lapā tiks publicēta darba kārtība un īss kopsavilkums, bet pats protokols būs pieejams biedriem pēc pieprasījuma.

-          Nākošā valdes sēde notiks 18.06.2024.plkst 16.00 attālināti.

 Comments


bottom of page