top of page

LAB ir uzsākusi īstenot nosprausto zinātniski praktisko virzienu!

Šodien sadarbībā ar Valmieras novada saimniecību Zemturu piens un AREI Stendes zinātnisko institūtu tika iesētas divas sojas šķirnes.


"Agronomu biedrībai ir drosmīgi jāīsteno jaunas idejas un eksperimenti, kuri nākotnē palīdzētu dažādot lauksaimniecisko ražošanu" - tā stāsta biedrības prezidents Ringolds Arnītis.


Kā ziņo agronome Ilze Plūme - Izmēģinājums plānots, lai atrastu piemērotas šķirnes un tehnoloģijas Latvijas apstākļiem un novērotu sojas ražību, izmantojot nezāļu apkarošanā augu aizsardzības līdzekļus vai veicot mehānisko ierobežošanu. Gaisa temperatūra sējas dienā bijai +20 C⁰, saulains. Sējas dziļums- 5cm, lauks ir kaļķots un mēslots.Comments


bottom of page