AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Aktualitātes | 2022. gada valdes darbības plāns
     

2022. gada valdes darbības plāns

Aktivitāte Realizācijas laiks Atbildīgā persona
Novadu, nodaļu agronomu sanāksmes un citas aktivitātes Visu gadu Nodaļu vadītāji
Sadarbība ar nodaļu vadītājiem. Informācijas apmaiņa un iesaistīšana aktīvā LAB darbībā Visu gadu Valde, Ā. Rudlapa
Zinātniski praktiskā konference LLU 21.februāris Dz.Kreišmane
JĀŅA AUSEKĻA balvas piešķiršana februāris-aprīlis Studentu pašpārvalde, valde
Balva “ZELTA VĀRPA” Valde
LLU LF Agronomu dienas 24. aprīlis LLU LFSP
Forums SOLIS, Jauno zemnieku klubs Septembris
Sadarbība ar Mazpulku organizāciju Visu gadu A.Bite, Ā.Rudlapa
LAB stipendija LLU LF studentam
Labākais bakalaura darbs
septembris Dz. Kreišmane
LAB agronomu dzimtu apzināšana Visu gadu LAB nodaļu vadītāji, valde, Studentu pašpārvalde
Sadarbība ar citām lauksaimnieku organizācijām Visu gadu Valde
Piedalīšanās LOSP sēdēs, ieteikumu izstrādāšana. LOSP biedru naudas V. Dzenis, A. Daumanis, R. Arnītis
LAB īpašumu apsaimniekošana Burtniekos. Sadarbība ar novada pašvaldību. Visu gadu Dz. Grīnberga, S. Malkcirtis
Mājas lapas uzturēšana, informācijas koordinēšana, domēna uzturēšana Visu gadu A.Arelis, Nodaļu vadītāji, valde
Biedru naudas Visu gadu Nodaļu vadītāji
Valdes sēdes 6X gadā A. Bite
Baltijas agronomu konference 9., 10. jūlijs Valde
Pilnsapulce /biedrības 100 pasākums Oktobris/ novembris LAB Piemiņas akmens atklāšana Burtniekos Valde
LAB piemiņas akmens Burtnieku parkā
Atbalsts grāmatu izdošanai
Reprezentācijas izdevumi. Suvenīri ar LAB simboliku, ziedi
      


      Pēdējās aktualitātes
    
      2022. gada valdes darbības plāns
    
      Valdes sēdes
    
      Informatīvie Biļeteni
    
      Ziņas no nodaļām
    
      Tas var Jūs interesēt
    
      Rakstu arhīvs
        www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © 2022 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864