AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Sākums | In Memorium
     

Mūžībā aizgājušie

Ņina Tulinska (28.06.1941.- 16.01.2021.)
2021. gada 16. janvārī mūžības ceļā devās agronome Ņina Tulinska. Jūnijā mēs viņu sveiktu 80. dzimšanas dienā, tagad aukstā, piesnigušā janvāra dienā sakām atvadu vārdus.

Ņina ieradās šajā pasaulē 1941. gada 28. jūnijā Līvānos, tikko bija sācies karš, pilsētai bija uzlidojums, apkārt krita bumbas. Pirmie dzīves gadi kara un pēckara apstākļos nebija viegli. Ņinas dzīve ritēja Daugavas kreisajā krastā – Dignājā, pretī Līvāniem. Audžutēvs jau bērnībā ieaudzināja mīlestību uz puķēm, dārziem un zemi. Savas zemes mīlestība tika dota mantojumā arī no pamatskolas, kura tika pabeigta 1956. gadā, pēc tam līdz 1960. gadam mācības Višķu lauksaimniecības tehnikumā. Pēc tam sekoja darba gaitas kolhozā savā Dignājā un studijas LLA. Ģimenes apstākļi Ņinu aizveda uz Līgatni, kur strādājot un vienlaikus mācoties, 1968. gadā tika iegūts agronoma diploms. Sekoja aicinājums atgriezties Dignājā un tur arī nostrādāti ilgi darba gadi gan par galveno agronomi, gan pļavu, ganību agronomi, bet visilgāk par sēklkopības agronomi.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, pēdējie četri darba gadi nostrādāti zemes komisijā. Pēc aiziešanas pensijā Ņina visus turpmākos gadus veltīja savas mājas sakopšanai, piedalījās kultūras un sabiedriskos pasākumos. Kā mīļa pavadone mūža garumā līdzās ir bijusi dziesma, dziedāts koros, sieviešu vokālajā ansamblī. Brīvajā laikā Ņina rakstīja atmiņas par savu dzīvi, ar tām viņa dalījās Agronomu biedrības pasākumos. Viņa atklāja, cik svarīgs bijis ģimenes atbalsts un sapratne. Savā dvēselē viņa bija gandarīta un lepna, ka bija strādājusi no visas sirds.

Savās atmiņās Ņina rakstīja: “Mana mīlestība uz zemi un ļaudīm nebeigsies nekad, ar dziļām saknēm esmu ieaugusi Dignājā. Te – Daugavas krastā ir manas mājas „Arāji”, te mana ģimene. Man nevajag daudz , bet vajag šo zemes strāvojumu, kad zeme mostas, vajag bērzu rūgteno smaržu un nedaudz Daugavas vēju.”

Bērzus klājis sarmas mirdzums, balta jo balta zied Ņinas koptā zeme Daugavas malā Dignājā. Ar cieņu un skumjām domās pieminam agronomi Ņinu Tulinsku, viņai dodoties mūžības ceļā.

Zeme, es tev atdevu visu-
Savu darbu atdevu taviem tīrumiem,
Savu prieku – taviem cīruļiem,
Savu spēku – graudu jaunajiem dzinumiem.
/V.Bokalova/

Jēkabpils agronomi.
Mūžībā aizgājusi agronome Ilga Pušpure


Šinīs skaistās vasaras dienās saņēmām drūmas ziņas, ka mūsu agronome Ilga Pušpure 26. augustā devusies tālumā. Mūsu lauku ļaudis šo labo, darbīgo, palīdzību zinošo bija ļoti vajadzīga. Zinām, ka Ilga 1966. gadā beidza Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības Akadēmiju kļūstot par vidzemnieci agronomi, pati būdama no Mazsalacas dzimusi kā I. Daine un nebaidījās pieņemt latgaliešu tradicijas, valodu un mūsu īpatnības. Sākumā Ilga sāka strādāt " Putj Iljiča ", šeit viņa iepazinās un izveidoja ar Egonu Pušpuru ģimeni un 1970. gadā darbs sākās Balviem blakām " Balvu saimniecība ".

Ilga ar darbu nodarbojās - sēklkopība, augu aizsardzība, ganības kā agronome. Saimniecībā bija 4. ražošanas iecirkņi - kur kaltes, fermas, smēdes, graudu noliktavas un speciālisti intensīvi strādāja. Kad graudaugu un citu kultūru ražas bija savāktas noliktavās, saimniecības vadība godināja čaklākos srādniekus.

Ilga palīdzēja visās vietās, sniedza ar savu atbalstu. Visus garos darba gadus kolektīvs bija draudzīgs un strādīgs, Ilga bija viena no šī kolektīva tā dvēsele, viņa turēja visu kolektīvu kopā līdz šim brīdim gan priecīgos, gan bēdīgos momentos.

Balvu rajonā/novadā/ agronomi tika aicināti piedalīties apskates lauksaimniecībā gan Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, kur tika rastas jaunas zināšanas, to daļu var redzēt www.agronomi.lv.

Var droši teikt, ka radās Ilgai labi, braši, godīgi bērni Aigars, Iveta, kuriem ir pašiem pa diviem bērniem, kas vecmammai deva prieku un bieži tikties vecākās dienās.

Viemēr atcerēsimies mūsu agronomīti Ilgu Pušpuri un viņas pēcnesējus un to bērnus. Novēlam viņiem - laimi, prieku, veselību mūsu Latvijā!

Novēlējumā sakām mēs agronomi Biruta, Marianna, Imants un citi.

Mūžībā aizgājusi Nopelniem bagātā Agronome, LAB Goda Biedre
Aina Siliniece (25.11.1926. – 14.03.2020)
AINA SILINIECE - kā pieredzējusi agronome, bija darba grupā, kas sagatavoja Latvijas Agronomu biedrības atjaunošanas kongresu 1988.gadā, un ilggadēja LAB revidente no biedrības atjaunošanas līdz 2010 gadam. LAB 22.kongresā 2008.gadā Ainai Siliniecei piešķirts Latvijas Agronomu biedrības GODA BIEDRA nosaukums. Vairāk.
Mūžības ceļā devusies agronome Elga Sudraba.
Uz ievu ziedēšanu viņa neatnāks,
Uz ābeļu un rožu - neatnāks....
O.Vācietis

Mūžības ceļā devusies agronome Elga Sudraba 1937.21.03. - 2020.15.01.

Gulbenes puses agronomi
Mūžībā aizgājis selekcionārs Pēteris Bērziņš.
Ko pļavu ziedlaikā,
jums, jaunie, saka
Rudenīgi sirmais?
Ar apbrīnu lai raugāties
Jūs ziemcietības vaigā.
Vai mūžs ir garš vai īss
Kā vasaras un atvasaras diena-
Ar ziedēšanas prieku
Tas ir jāizstaigā.
/Sk. Kaldupe/ Vairāk.

...diemžēl lieliskais Cilvēks 04.10.2019 Guntis Gulbis šorīt atstājis šo Pasauli
... diemžēl lieliskais Cilvēks 04.10.2019 Guntis Gulbis šorīt atstājis šo Pasauli, iepriekš būdams viens no SIA Augu Aizsardzības Serviss un viens no SIA Integrētās Audzēšanas Skolas dibinātājiem.

Guntis vienmēr bija gaidīts zinošs agronoms – praktiķis visiem Latvijas reģioniem . Mūsu rīkotajās Lauku dienās Guntis vairākkārt mūsu lauku ļaudīm devis zināšanas , rezultātu tīrumā ,laukā , par cik Guntis bija ļoti zinošs speciālists viņš tika aicināts braukt uz ES valstīm lasīt lekcijas , pārrunas pie objektiem , tā ceļot Latvijas valstij prestižu.

Negaidīti saņemot ziņu bijām šokēti,skumji. Šajā skumjajā brīdī izsakām līdzjūtību mammai Birutai Gulbei , sievai Ingūnai Gulbei , bērniem- Gitai ar ģimeni , dēlam Emīlam , pavadot Gunti mūžīgā ceļā. Atcerēsimies turpmāk - mēs lauku ļaudis šīs skaistās Lauku dienas un mums zināmo zinātnieku agronomu Gunti Gulbi.

Agr. Imants Kārkliņš ,mūsu agronomi

No Zemgales agronomiem un lauksaimniekiem Gunti Gulbi pieminot.

Tavs mūžs
Ir dzimtā pusē sēti graudi,
Tie cauri gadiem
Jaunus asnus dzīs.
Caur paveikto
Kas nebeigs dzīvot ļaudīs
Plauks piemiņa
Un sirdīs nezudīs.
(K. Apškrūma)

Guntis Gulbis bija cilvēks, kurš nekad nepārstāja meklēt, meklēt atbildi, meklēt sakarības, meklēt skaidrojumu. Jautājot kādu agronomisku lietu, viņš tās skaidrojumā metās ar tādu azartu, un jautājums tika padarīts par svarīgāko šajā mirklī. Viņš vienaldzīgu neatstāja nevienu, nevienā auditorijā. Viņš ļoti pietrūks lauksaimniekiem, jo viņa viedoklis bija viņa, argumentēts, pārliecinošs un cienījams! Mierina doma, ka TUR arī ir lauki un plašumi!

Izvadīs Gunti Gulbi, 9. oktobrī no Rīgas Kristus karaļa baznīcas, Meža prospektā 86, atvadīšanās no pl 10.30, Svētā Mise pl 11.00, guldīs 1.Meža kapos.
Jansone Biruta (29.01.1950. – 08.07.2019)
Biruta Jansones bērnība un agrā jaunība pagājusi tagadējā Viļakas novadā. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā agronoma profesiju apgūvusi no 1968. līdz 1973.gadam. Pēc studijām 2 darba gadi p/s ‘’Bērzpils’’. 1975.gadā iestājusies aspirantūrā un uzsākusi darbu Zemkopības zinātniskajā institūtā Skrīveros. 1983. gadā ieguvusi lauksaimniecības zinātņu doktora grādu (Dr.agr.) un iecelta par Zemkopības institūta lopbarības kultūru nodaļas vadītāju. No 1990. gada bijusi vadošā pētniece, lopbarības tauriņziežu selekcionāre. Institūtā strādājusi līdz 2016.gadam. Vairāk

Agitai Pāvulei mūžībā aizejot.
Jānis Straume (16.07.1927. - 20.11.2018.)
Šī gada 20. novembrī 91 gada vecumā mūžībā aizgāja Latvijas Agronomu biedrības Goda biedrs, lauksaimniecības zinātņu doktors, Valsts emeritētais zinātnieks Jānis Straume.

Jāņa Straumes darba mūžs saistīts ar Latvijas Zemkopības zinātniskās pētniecības institūtu. Sākot ar 1956. gadu, gandrīz 10 gadus Jānis Straume nostrādāja institūta vadībā, vispirms būdams zinātniskais sekretārs, bet vēlāk - institūta direktors. Šajā laikā pasliktinājās Jāņa veselība, tādēļ 1966. gadā viņš no administratīvā darba pārgāja uz zinātniskajiem pētījumiem, strādājot pie augšņu auglības uzlabošanas jautājumiem. Pētīja augu barības vielu izskalošanos speciāli ierīkotos lizimetros, veica ilggadīgus izmēģinājumus pļavu augsnēs, izstrādāja optimālos augu barības vielu parametrus pļavu augsnēm, piedalījās augšņu auglības monitoringa sistēmas izstrādāšanā u.c.

Savas darba gaitas Jānis Straume beidza 1993. gadā.

Arī aizgājis pensijā, Jānis aktīvi piedalījās LAB Rīgas pilsētas nodaļas darbā. Viņš bija zinošs, iejūtīgs biedrs un savas valsts patriots. Lai gan pēdējā gadā Jānis vairs nevarēja apmeklēt nodaļas sanāksmes, viņš priecājās par to, ka bija lemts sagaidīt savas valsts 100. dzimšanas dienu.

Ar lielu mīlestību Jānis Straume runāja par savu ģimeni, - dēlu, meitu, mazbērniem un mazmazbērniem.

Izsakām Jāņa ģimenei visdziļāko līdzjūtību!

LAB Rīgas pilsētas nodaļa
Andris Lejiņš (1935. -2018.)
Andris Lejiņš dzimis Ventspilī 1935.gada 16. martā kalpotāju – mežkopja un medicīnas darbinieku, ģimenē. Būtiskas pārmaiņas ģimenē, ienesa tēva pēkšņā nāve 04.02.1936. gadā. Reizē ar mātes darba vietas maiņām, ģimene bija spiesta dzīvot dažādās Latvijas vietās – Tukumā, Rīgā, Mazsalacā, Sabilē un Valmierā.

1940. gadā Andris ieguva brīnišķīgu patēvu - ārstu Kārli, Arvi Lejiņu, kura vārdu centies godam nest visu dzīvi. Vairāk
Valdis Upītis ( 05. 09. 1925. -- 25. 09. 2018.)
ESAM KOPĀ AR MŪSU BIEDRĪBAS BIEDRA VALDA UPĪŠA ĢIMENI VIŅU MŪŽĪBĀ PAVADOT .

Latvijas Agronomu biedrība
Ēvalds Kivilands (12. 06. 1930. – 06. 06. 2018. )
Šogad, 6. jūnijā 88 gadu vecumā no dzīves aizgāja Ēvalds Kivilands. Visi, kas pazina Ēvaldu, atceras viņu kā darbīgu savas nozares speciālistu, aktīvu dārzkopi-agronomu. Aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos, organizēja puķkopju dienas. Ēvalds ir selekcionējis un reģistrējis jaunas liliju šķirnes. Ir apzinājis visa novada kapsētas un izdevis četras kapu grāmatas, norādot shematiski katra aizgājēja atdusas vietu. Ēvalds ir uzrakstījis vairākas grāmatas: ’’Iecavas novads daudzu ceļu krustojumā” , ‘’Iecavai 525’’, ‘’Omuļi’’. Ēvalds bija arī politiski aktīvs. Bija Latvijas zemnieku savienības biedrs. Atklāti izteica savu viedokli par nekārtībām valstī un novadā.

Kolēģi, agronomi piemin un atceras Ēvaldu ar labiem vārdiem. Ēvalds prata uzklausīt un uzmundrināt sarunu biedru. Ēvalds vēlēja visiem labu. Tāds arī Ēvalds Kivilands paliks dārzkopju un agronomu atmiņā.

Agronoms Stepans Drozdovs
Viesturs Rudzītis (28.06.1936-01.06.2018.)
Umurgas kapos izvadījām darbīgu, labestīgu cilvēku un zemes kopēju Viesturu Rudzīti. Dzimis Dzelzavas pagastā. Pēc Ogres Meža tehnikuma beigšanas tika nosūtīts skarbos apstākļos uz 3 gadiem meža darbos Bratskas HES celtniecībā.

Pēc LLA Agronomijas fakultātes beigšanas strādāja par agronomu dzimtajā pusē , ģimenes dēļ pārcēlās uz Limbažiem, strādāja Lauksaimniecības pārvaldē par galveno agronomu, Limbažu pagastā par priekšsedētāju, vietejā piensaimnieku biedrībā par vaditāju. Kopa zemi savā saimniecībā „Klētnieki”, dziedāja viru korī Ziedonis.

Dēls Viesturam un dzīves biedrei Rutai dāvaja 2 brīnišķigus mazdēlus „ar kuriem kopā pabūt vēlējās vēl vismaz vienu gadiņu” (Viesturs Rudzītis), bet smagā slimība darīja savu.

Viņu piemiņā paturēs darba biedri un Limbažu agronomu biedrība.

Limbažu agronomu biedrība.
Raita Bambāne (16. 12. 1944. - 18. 05. 2018.)
No agronomu saimes mūžībā aizgājusi sirsnīga un zinoša agronome - RAITA BAMBĀNE-

Tavs mūžs
ir dzimtā pusē sēti graudi,
tie cauri gadiem
jaunus asnus dzīs.
Caur paveikto,
Kas nebeigs dzīvot ļaudīs,
Plauks piemiņa
Un sirdīs nezudīs.
( K. Apškrūma)

SALDUS nodaļas agronomi
Irēna Biseniece ( 25.12 .1950. – 28.03. 2018.)
Šī gada 28. Martā mūžībā aizgājusi agronome IRĒNA BISENIECE. Irēnas dzīve un darba gaitas saistītas ar Kuldīgas novada Kurmales pagastu. Viņa dzimusi un uzaugusi šī pagasta “ Dārznieku” mājās, te atgriezusies 1977. gadā pēc augstskolas beigšanas un diviem darba gadiem Rudbāržos, te sākusi strādāt padomju saimniecībā “ VILGĀLE” par sēklkopības agronomi.

Laikiem mainoties deviņdesmitajos gados Irēna ar dzīvesbiedru Andri izveidoja zemnieku saimniecību “ Dārznieki” un rūpējās par dzimto sētu un zemi.

Visi, kas pazina Irēnu, atceras viņas rūpību un precizitāti darbā, kas sēklkopībā ļoti svarīgi. Tāpat viņas cilvēciskās īpašības – sp\eju saprasties ar kolēģiem un padotajiem darbiniekiem bez konfliktiem, viņas takta izjūtu un labo gaumi. Uz IRĒNU vienmēr varēja paļauties.

LAB KULDĪGAS nodaļas agronomi
JĀNIS VILSONS 24.08.1934. - 25.02.2018.
Šī gada februāra spelgonis nesaudzēja agronomu JĀNI VILSONU, ilggadējo padomju saimniecības “ NĪCA” direktoru un pagasta padomes priekšsēdētāju, kurš savu mūžu veltījis NĪCAS pagastam. 25. februārī viņš devies Mūžībā.

Zinošs, stingrs un prasīgs, enerģisks un mērķtiecīgs, vienkārš un saprotošs, ar rūpēm un gādību par savas saimniecības un sava pagasta ļaudīm – tāds nīcenieku un kolēģu agronomu atmiņā paliks JĀNIS VILSONS.

Liepājas puses agronomi.
MIRDZA KALNĪTE 22.02.1939. - 22.02.2018
Savā 79. Dzimšanas dienā pa mūžības taku aizgājusi Liepājas nodaļas agronome MIRDZA KALNĪTE .

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt .

Izsakām visdziļāko līdzjūtību MIRDZU mūžības ceļā pavadot .
Liepājas LAB nodaļa
Vitolds Tumans 18.10.1930. – 15.12.2017.
Lauksaimniecības zinātņu doktors Vitolds Tumans dzimis Rēzeknes novada Sakstagala pagastā zemnieku saimniecībā. Pēc pamatskolas Vitolds mācības turpināja Malnavas lauksaimniecības tehnikumā Agronomijas nodaļā, kuru beidza ar izcilību 1950.gadā. Pēc tehnikuma beigšanas sāka strādāt kā Kārsavas MTS agronoms. Sekoja dienests armijā, pēc tam gadu nostrādāja kā Zilupes rajona komjaunatnes sekretārs. 1955.gada pavasarī sāka strādāt kā Viļānu MTS agronoms kolhozā Molodaja gvardija, kur viņu kolhoznieki ievēlēja par priekšsēdētāju. 1957.gada pavasarī Vitoldu nozīmē darbā sovhozā „Komjaunietis” par iecirkņa vadītāju, bet pēc gada par galveno agronomu Viļānu rajona kolhozā „Cīņa”. Strādājot saimniecībās Vitolds secināja, ka zināšanas jāpaplašina un 1959.gadā iestājās LLA Agronomijas fakultātē, kuru absolvēja ar izcilību 1964. gadā, pēc tam uzsāka darba gaitas kā galvenais agronoms Latvijas Lopkopības un veterinārijas ZPI saimniecībā „Krimulda”, pēc tam strādāja Lauksaimniecības ministrijā. Strādājot ministrijā, mācījās neklātienē LLA aspirantūrā un 1975,gada februārī aizstāvēja disertāciju par daudzgadīgo zālāju laistīšanu zemo purvu kūdrājos. Pēc disertācijas aizstāvēšanas, līdz 1999.gadam V.Tumans strādāja par laboratorijas vadītāju un vadošo pētnieku Augu aizsardzības institūta Baltijas filiālē. 1993.gadā V.Tumanim uz zinātņu kandidāta grāda pamata, LLU piešķīra Lauksaimniecības zinātņu doktora grādu.

Vitoldu vienmēr interesēja zinātne, strādāja ar lielu zinātkāri un iedvesmu, pētīja augu aizsardzības līdzekļu iedarbību uz augiem.

Savas darba gaitas Vitolds Tumans beidza 73 gadu vecumā 2003. gadā. Būdams pensijā varēja vairāk nodarboties ar dārzkopību Carnikavas vasaras mājas dārziņā, priecāties par dēla ģimeni un mazdēla panākumiem. Lai nezaudētu saiknes ar agronomiem, Vitolds aktīvi iesaistījās Latvijas Agronomu biedrības Rīgas pilsētas nodaļas darbā.

LAB Rīgas pilsētas nodaļa
JURIS LŪSIS 21.01.1944. – 24.06.2017.
No Tukuma nodaļas agronomu saimes mūžībā aizgājis Juris Lūsis- Agronoms ar lielo burtu ! Viņš visos laikos domājis un strādājis ar atdevi un patriotismu. Kolhozu laikos vadījis kolhozu, pēc tam ar ģimeni izveidojis savu saimniecību. Bija piemērs ar savu darba mīlestību un savām zināšanām dažādās jomās.
PALDIES! Tukuma agronomi.
ĒVALDS VIĻUMSONS 30.12.1922. - 30.07.2017.
Mūžībā aizgājis LAB biedrs, ilggadējs Palsmanes pagasta kolhoza „OKTOBRIS” (vēlāk SIA „PALSA”) vadītājs ĒVALDS VIĻUMSONS.

Viņš bija no tiem vīriem, kuriem gadi maz ko spēja padarīt, kas turas braši un vienmēr iet ar paceltu galvu.

Par mūžā paveikto, par attieksmi pret cilvēkiem un aktīvo sabiedrisko darbību ĒVALDAM VIĻUMSONAM piešķirts Latvijas Agronomu biedrības GODA BIEDRA nosaukums.

Esam zaudējuši sirsnīgu, atsaucīgu biedru, kura domas un atziņas centīsimies paturēt prātā un piepildīt.

Atvadīšanās no Ēvalda Viļumsona 2017. gada 3. augustā pulksten 14.00 Skultes kapu kapličā, zemes klēpī viņu guldīs Strenču kapos.

LAB valde
Arnolds Millers (18.12.1922.-15.07.2017.)
Mūžībā aizgājis Latvijas Agronomu biedrības Goda biedrs, bioloģijas zinātņu doktors, docents, LZA emeritētais zinātnieks.

Viņa darba mūžs bijis garš un daudzpusīgs. Strādājis LLA Augu fizioloģijas katedrā, Varakļānu MTS, Sausnējas MTS, Bulduru Dārzkopības tehnikumā, Augsnes zinību un Zemkopības institūta Eksperimentālā palīgsaimniecībā ”Skangaļi”. Viņa vadībā tika uzbūvēta speciāla laboratorija, kurā uzsāka pētījumus ar lauksaimniecībā nozīmīgiem radioaktīviem elementiem. 1964.gadā A.Millers ZA Bioloģijas institūtā uzsāka pētījumus par jonizējošā starojuma ietekmi uz dzīviem organismiem. Pēc viņa ieteikuma Salaspils Botāniskajā dārzā uzbūvēja gamma lauku un Salaspils Atomreaktorā speciālo ātro neitronu kanālu radiobioloģiskajiem pētījumiem. Tika pētīta sēklu apstarošana ar gamma stariem un paņēmieni kā dzīvajos organismos mazināt jonizējošās radiācijas kaitīgo ietekmi. Līdztekus zinātniskajam darbam A.Millers no 1961.līdz 1997.gadam lasīja lekcijas un vadīja diplomdarbus nākamajiem speciālistiem radiobioloģijā LVU Bioloģijas fakultātē. Viņa darba rezultāti publicēti 75 zinātniskās publikācijās, viņš saņēmis 4 autorapliecības, izdevis 2 mācību grāmatas, publicējis vairāk nekā 50 populārzinātniskus rakstus. Neskatoties uz ievērojamo vecumu A.Millers aktīvi piedalījās LAB Rīgas pilsētas nodaļas darbā. Esam zaudējuši zinošu speciālistu un iejūtīgu biedru.

Izsakām līdzjūtību ģimenei.

LAB Valde

Atvadīšanās no Arnolda Millera notiks ceturtdien, 20 jūlijā plkst. 1300 Krematorijas Lielajā zālē, apbedīšana 1.Meža kapos.
Leontīna Komane 1944.28.09 - 2017.06.05
Pa skuju klātu taku pavasaris mūžībā aizsaucis ilggadīgo LAB Balvu nodaļas agronomi Leontīni Komani .

No 1965. gada Leontīne sāk strādāt par iecirkņa priekšnieci- agronomi Balvu paraugsaimniecībā , bet no 1971. gada par galveno agronomi Balvu rajona kopsaimniecībā “ Borec” , pēc tam Lazdulejas ciema padomē.

Viņas darbīgais mūžs veltīts agronomijai un cilvēkiem . Ar optimismu , darbīgo , enerģisko raksturu , dziesmu un humoru Leontīna prata saliedēt , iedvesmot un palīdzēt cilvēkiem. Dzīves laikā kā donore savas asinis ziedojusi ļoti daudzas reizes.

Ģimenē ar vīru Aldoni Komanu kopā nodzīvoja ilgus 52 mūža gadus. Izaudzinātas divas meitas , loloti mazbērni un mazmazbērni . Leontīni mīlēja ģimenē un cienīja Lazdulejas pagasta cilvēki .

Kā pateicība par Leontīnas Komanes darbīgo mūžu , atvadu brīdī bija daudzi pavadītāji , kuri klāja viņas kapu ar ziedu klēpjiem.

Aizvērušies zemes vārti , izskanējusi Leontīnas ierastā dziesma “ Mēs agronomi zemes sāls ...”
LAB Balvu nodaļas agronomu vārdā R.Kuļša
ĒVALDS KRĒSLIŅŠ (06. 01. 1923. - 01. 2017.)
Šā gada 12. janvārī aizsaulē aizgājis agronoms, zinātnieks un selekcionārs Ēvalds Krēsliņš. Strādājis Lejaskurzemes izmēģinājumu stacijā, pētot un selekcionējot lopbarības augus. Izveidojis dzeltenās lupīnas šķirni “Kurzeme”. Laikabiedriem atmiņā zinātnieks palicis kā gudrs, taisnprātīgs, rūpīgs un precīzs cilvēks, kas vienmēr centies apgūt kaut ko jaunu.
Kuldīgas agronomi
Vilhelmīne Gargurne 31.03.1946.- 07.01.2017.
Mūžības ceļos aizgājusi agronome, bijusī Gulbenes Lauku konsultāciju dienesta vadītāja, mana kādreizējā prakses vadītāja Vilhelmīne Gargurne 31.03.1946.- 07.01.2017.
ar cieņu, Anita Maija Plukse!
GUNĀRS SKRODELIS (02. 07. 1928.- 17. 10. 2016.)
Agronoms GUNĀRS SKRODELIS darba gaitas pavadījis Alūksnes pusē un ilgus gadus Iecavā. Savā agronoma darbā vienmēr bija ļoti atbildīgs un ar labi humora izjūtu.

Pensijas gados strādāja savā piemājas saimniecībā, savas dzīves gudrības nododot znotam un mazdēliem.

Mūža nogali Gunārs pavadīja kopā ar meitas Ilonas ģimeni. Lai arī pēdējos astoņus gadus bija neredzīgs, viņš nezaudēja dzīves optimismu. Viņš visiem paliks atmiņā kā ĪSTS SAIMNIEKS
Gunāra meita Ilona
      


    www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864