AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Aktualitātes | Pēdējās aktualitātes
     

Pēdējās aktualitātes

AICINĀJUMS
Tuvojoties Latvijas Agronomu biedrības simtgadei, tiek domāts arī par pasākumiem tās atzīmēšanu. Svarīgi, lai tie izdotos. Tāpēc aicinām atsaukties Agronomu biedrības stipendiātus un Ausekļa balvas laureātus, lai atjaunotu un nostiprinātu saites ar organizāciju. Lūdzu sūtiet kontaktinformāciju uz biedrības e-pastu: agronomi@inbox.lv, lai varam ar jums sazināties. Tāpat lūdzam atsaukties arī Ernesta Sovera balvas un Zelta vārpas laureātus. Pasaule mainās, līdzi tai arī mūsu dzīve, tāpēc svarīgi atjaunot informāciju, lai nezustu saites. Ceram uz atsaucību!

LAB valdes priekšsēdētāja: Agrita Bite
Sagatavoja: Ārija Rudlapa
Vietas izvēle Latvijas Agronomu biedrības simtgades piemiņas zīmei Burtniekos.


2020. gada 14. septembrī LAB valdes priekšsēdētāja Agrita Bite, valdes locekle Dzidra Grīnberga un LAB īpašumu pārzinis Burtniekos, Staņislavs Malkcirtis tikās ar novada pašvaldības pārstāvjiem, lai vienotos par vietu biedrības simtgades piemiņas zīmes novietošanai Burtnieku pagasta centrā. Jau iepriekš bija iecere to novietot vietā, kas nosaukta kā Lāčplēša salā, tā savulaik bijusi LAB īpašums, kas ticis atdāvināts pašvaldībai. Saliņa atrodas pa ceļam uz Burtnieku ezera pludmali un pretī parka vārdiem. Šobrīd tur izvietotas koka skulptūras, kas ataino tēlus no eposa “Lāčplēsis’’ .

Piemērotākā vieta LAB simtgades piemiņas zīmes uzstādīšanai pēc klātesošo domām šķita pie tilta, kas ved uz saliņu. Tomēr tas vēl jāskaņo ar SIA Svenne akmeņkaļiem, kas īstenos ieceri akmenī un metālā.
Valdim Dzenim apaļa jubileja.


Grūti noticēt, ka tik enerģiskam, vienmēr smaidīgam un dzīvespriecīgam cilvēkam ir tik daudz gadu. Tomēr ir gan. Astoņi raženi nodzīvoti gadu desmiti.

Tāpēc dzejnieka vārdiem runājot:
Lai saulespuķe saule brīnās
Un lai tu maizes rikā kod,
Tā mums šai dzīvē jānocīnās
Un šitā zeme jāmēslo.

Darbs mēsli ir- to saprot daudzi,
Un to ikkatrs saprast var,
Ka darbdiena ir mēslu kaudze,
Ko izārda un zemē ar.
/I. Ziedonis/

Vēlam jubilāram daudz ražīgu darbdienu un stipru veselību!

Gaviļnieku viņa svētkos godināt bija ieradušies pārstāvji no Latvijas Agronomu biedrības, SIA “Latvijas šķirnes sēklas” un Latvijas sēklaudzētāju asociācijas. Jubilārs viesus uzņēma savā dzīvesvieta, Suntažu pagasta “Sirmēnos”, kā vienmēr smaidošs un darbīgs.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2020. gada 7. jūlija PROTOKOLS
DARBA KĀRTĪBA:

1) LAB meža īpašumu apsaimniekošana Burtnieku pagastā. Problēmas sadarbība ar MPKS LV Mežs. Iespējamo risinājumu apspriešana;

2) Informācija par Dabas aizsardzības pārvaldes ierosinājumiem Burtnieku ezera palienes pļavu apsaimniekošanā ( LAB īpašumi);

3) Diskusijas par sabiedrības nostāju AA līdzekļu lietošanā. LAB kā profesionāļu viedokļa paudējs.

4) Domu apmaiņa par LAB simtgadei veltītās piemiņas zīmes izgatavošanu; Vairāk
FOREST FOX
Latvijas Agronomu biedrība uz simtgades sliekšņa
Agronomu biedrības Kurzemes pārstāvji uz gadskārtējo tikšanos pulcējās Ventspils pusē (tas, protams, notika vēl pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas). Vispirms visi apskatīja augļkopības saimniecību «Kalnarāji» Ziru pagastā, pēc tam devās uz Zūrām, Vārves pagastā, kur apskatīja Zūru muzeja ekspozīciju . Pēc tam pirms saviesīgās daļas Vārves pagasta sabiedriskajā centrā pārrunāja paveikto un šajā gada veicamos uzdevumus. Vairāk.
Mūžībā aizgājusi Nopelniem bagātā Agronome, LAB Goda Biedre
Aina Siliniece (25.11.1926. – 14.03.2020)
AINA SILINIECE - kā pieredzējusi agronome, bija darba grupā, kas sagatavoja Latvijas Agronomu biedrības atjaunošanas kongresu 1988.gadā, un ilggadēja LAB revidente no biedrības atjaunošanas līdz 2010 gadam. LAB 22.kongresā 2008.gadā Ainai Siliniecei piešķirts Latvijas Agronomu biedrības GODA BIEDRA nosaukums. Vairāk.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDES 2020. gada 11. februāra PROTOKOLS
DARBA KĀRTĪBA:
1)Pārskats par LAB finansiālo stāvokli 2019. gadā
2)LAB 2020. gada aktivitāšu un budžeta apspriešana;
3)Iesniegumu un citu biedrībai aktuālu jautājumu izskatīšana Vairāk.
IESNIEGUMS
Iesnieguma forma, par uzņemšanu Latvijas agronomu biedrībā. Pielikums
Siltumnīcas efekta gāzu emisiju pētniecība lauksaimniecībā un tās novērtējums.
Politikas dokumentos arvien spilgtāk izdalās lauksaimnieciskajai ražošanai un zemes izmantošanai aktuālie jautājumi saistībā ar klimata un vides pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Pasaulē dažādu jomu zinātnieki strādā pie liela apjoma integrētiem projektiem par siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju ierobežošanu, lai atrastu iespējas un pamatojumus saprātīgākai saimniekošanai nākotnē, tai skaitā arī Latvijā. Vairāk

2019 gada nogalē tiekas Jēkabpils agronomi.
Turpinot sen iesāktu tradīciju, gada nogalē Jēkabpils konsultāciju birojā kopā pulcējās Jēkabpils puses agronomi, lai satiktos un parunātos, dalītos pieredzē un vēlētu laimīgu 2020. gadu. Pasākuma sākumā tika pārrunātas Latvijas Agronomu biedrības un nodaļas aktualitātes, pārlūkoti pēdējo desmit gadu fotoattēli un notikumi. Pāršķirstot nodaļas dokumentu mapi, redzams, ka pirmais dokuments par 37 biedru iestāšanos. Vairāk

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2019. gada 3. decembrī
DARBA KĀRTĪBA:

1) Informācija par situāciju LAB īpašumu apsaimniekošanā Burtnieku pagastā. Situācijas izklāsti un diskusijas;

2) LAB 2020. gada aktivitāšu un budžeta apspriešana;

3) Iesniegumu izskatīšana un citu biedrībai aktuālu jautājumu izskatīšana. Vairāk
Pirmssvētku sveiciens darbīgajiem Agronomu biedrības biedriem.
Latvijas Agronomu biedrības valdes pārstāvji tiekas ar pašvaldību.
Šā gada 19. novembrī LAB valdes pārstāvji tikās ar Burtnieku novada pašvaldības vadību, lai vienotos par sadarbību biedrībai piederošo zemes gabalu apsaimniekošanā. Minētie zemes gabali atrodas Burtnieku pagasta centrā, ezera krastā. Par to apsaimniekošanu vairākkārt diskutēts biedrības valdes sēdēs.

Pašvaldības pārstāvji detalizēti iepazīstina ar paveikto teritorijas sakārtošanā, uzsverot, ka tā ir publiski pieejama un netiek izmantota komerciāliem mērķiem. Arī laivu piestātni bez maksas var izmantot visi interesenti. Abas ieinteresētās puses vienojās par jaunu ilgtermiņa zemes nomas līgumu, saskaņā ar LAB 2019.g. 29.10. valdes sēdes lēmumu. Nobeigumā teritorija tika apsekota dabā, lai iepazītos ar pašvaldības veikumu, tās sakārtošanā un izmantošanas ierobežojumiem. Tikšanās dienā platības bija applūdušas. Skat. attēlus.
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDE 2019. gada 29. oktobrī
DARBA KĀRTĪBA:

1) Tikšanās ar Burtnieku novada pašvaldības pārstāvi, lai apspriestu turpmāko sadarbību 4 LAB piederošo zemes gabalu apsaimniekošanā.

2) Tikšanās ar MPKS L.V. Mežs valdes priekšsēdētāju M. Kalvānu, lai apspriestu maksājumu kārtību par LAB piederošajos īpašumos iegūto koksni un tālāko sadarbību ar minēto kooperatīvu.

3) LAB ekspertu ieteikumu LOSP apspriešana.

4) Dažādi jautājumi. Vairāk
Pateicamies par Jūsu sniegto atbalstu jauniešu izaugsmes forumam "Solis 2019"!


Nedaudz par foruma gaitu:
Programma tika pilnībā izpildīta, kā tas bija plānots, izmaiņas bija nelielas. Lektori bija:
1.Ingus Rutulis, KE KE Kendama,“No idejas līdz pirmajam miljonam”
2.Gatis Jeršovs, SIA Valtek , "Bezaršanas tehnoloģija un agregāti" Vairāk.
Agronomam Arvīdam Ozoliņam 80.
Šī gada 21. oktobrī Krustpils novada Variešu pagastā agronoms Arvīds Ozoliņš svinēja astoņdesmito dzimšanas dienu. Šis ir pirmais gads, kad Arvīds pārtraucis aktīvu darbošanos savā zemnieku saimniecībā ”Ozoliņi”. Taču viņa iekoptajos laukos arī šinī gadā ir vākta raža, zaļo iesētie ziemāji, viss turpinās. Tagad viņš var pabeigt iesāktos mājas darbus un darīt lietas, kam iepriekš pietrūcis laika. Jēkabpils Agronomu biedrības pārstāvji , sveicot Arvīdu jubilejā, vēlēja viņam veselību, un prieku par to, kas notiek dzīvē.

Un tos skaistākos mirkļus,
tos mīļākos –
vai varam izstāstīt,
uzzīmēt, nodungot?
Mēs tos pieglaužam
tuvu pie sirds,
un mirkļi
kā zeltainas spāres,
kā rudens āres
tik skaisti mirdz.
/Daiga Lapāne/

Jēkabpils agronomu saimes vārdā, Anita Putka
Foto: pie Arvīda Ozoliņa viņa mājās

2019/20.m.g. LAB stipendijas ieguvējs 4 kursa students Mārtiņš Andersons.
Mana vieta lauksaimniecībā un lauku attīstībā.

Mūsdienās lauksaimniecībā vērojama attīstība gan Latvijā, gan pasaulē, jo zemnieki sāk vairāk domāt gan par videi draudzīgāku, ekonomiski izdevīgāku un progresīvāku saimniekošanu. Ja salīdzinām ar Padomju laiku sistēmu Latvijā, tad šobrīd tiek intensīvi domāts par augsnes auglības uzlabošu un racionālu resursu izmantošanu. Arī straujā tehnoloģiju attīstība veicina lauksaimniecības izaugsmi, jo tiek ieviestas dažādas precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, kas palīdz darbus veikt vēl kvalitatīvāk un labāk. Vairāk.

Skaistais zelta rudens Rēzeknes novada Pustinku ciema saimniecībā Ainavas.
Šīs vasaras beigās Tatjana Iļjičonoka svinēja savas dzīves 70 gadadienu jaunuzceltajā mājā Pustinku sādžā radu un draugu lokā. Tik darbīgu un sirsnīgu cilvēku Latvijas Agronomu biedrībā mums ieveda tālie 80 gadi, kad sākās biedrības biedru aktīva iesaistīšanās tās darbā.Tatjana savā dzīvē vienmēr ir bijusi ļoti strādīga,dzīves gudra sieviete, kas mūsu valsts lielajā atjaunošanās periodā deviņdesmitajos gados nezaudēja galveno dzīves vērtību-mīlestību uz savu dzimto pusi,senču atstāto māju un zemi. Vairāk.

Baltijas valstu agronomu konference, Lietuvā Radvilišķu pilsētā.
Lauksaimniecība Baltijas valstīs šobrīd un tās attīstība pēc 2020. gada. Konference notika 2019. gada 20.,21. septembrī. Tās rīkotāji -Lietuvas agronomu biedrības Radvilišķu nodaļas agronomi, jau zināmi sadarbības partneri. Līdzīgi pieredzes un domu apmaiņas pasākumi notikuši arī agrāk, ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā un Igaunijā, tāpēc uz domu un informācijas apmaiņu arī šoreiz tika aicināti Latvijas un Igaunijas pārstāvji. Vairāk.

Latvijas Agronomu biedrības valdes sēde Jelgavā. 2019
2019. gada 18. septembrī Jelgavā notika kārtēja LAB valdes sēde.

Sēdē apspriestie galvenie jautājumi:
1. LAB līdzdalība LOSP. Biedrības ekspertu ieteikumi lauksaimniecības nozares attīstības politikas un atbalsta nosacījumu veidošanā.
2. Par atbalstu JZK (Jauno zemnieku klubs) forumam Solis. Pasākuma mērķis ir popularizēt lauksaimniecības nozari jauniešu vidū, motivēt viņus mācīties LLU.
3. Jautājumi, kas saistīti ar LAB īpašumu apsaimniekošanu Burtnieku pagastā.
4. Citi biedrībai aktuāli jautājumi. Vairāk
Aizritējusi Lauku diena 2019 2019
Spītējot mainīgiem laikapstākļiem un pulcējot kuplu dalībnieku un apmeklētāju skaitu, aizritējusi Lauku diena Viļānos 2019! Vairāk

Latvijas agronomu biedrības valdes sēde Talsos. FOTO
Biedrības valdes šoreiz notika Talsos, Latvijas Lauksaimniecības muzejā. Tās laikā tika parakstīts dāvinājuma līgums, kas apliecina, ka LAB nodod un muzejs pieņem 1176 priekšmetus. Tās ir grāmatas, brošūras, manuskripti, iespieddarbi mašīnrakstā, biļeteni, fotogrāfijas un citi dokumenti, kas atspoguļo notikumus biedrībā un Latvijas lauksaimniecībā gandrīz 100 gadu garumā. Vairāk.

Tiekās LAB Tukuma nodaļas agronomi.
8. aprīlī Pūrē pulcējās novada agronomi, lai pārrunātu jaunāko nozarē, biedrības dzīvē un uzņemtu jaunus biedrus. Pūres kultūras namā vispirms agronomus sagaidīja ābolu izstāde – degustācija. Klātesošie varēja iepazīties ar 12 ābolu šķirnēm, kuru augļus iespējams saglabāt līdz pat aprīlim (speciālos režīmos – arī ilgāk). Šoreiz degustācija bija visai kārdinoša, jo pēc tam tā vien gribējās pa ceļam piestāt kādā no augļu kociņu pārdošanas vietām un kādu no degustētajām šķirnēm iegādāties. Ir taču pavasaris, un atgriezies stādīšanas prieks. Vairāk.
Agronomu biedrības paplašināta valdes sēde Burtniekos. 2019. gada 22. marts
Par Agronomu biedrības īpašumiem Burtnieku pagastā regulāri tiek runāts organizācijas valdes sēdēs un pasākumos. Viens ir klausīties stāstos par to kā tiek apsaimniekota zeme un meži, bet cita lieta redzēt dabā visu savām acīm. Tāda iespēja interesentiem bija šā gada 22. martā. Kopā ar LAB valdes pārstāvjiem Burtniekos viesojās arī aktīvie biedri no tuvākiem un tālākiem novadiem. Viesus sagaidīja, īpašumus izrādīja un par apsaimniekošanā paveikto informēja vietējie agronomi, biedrības valdes locekle Dzidra Grīnberga un darbinieks Staņislavs Malkcirtis. Vairāk.

PROTOKOLS

FOTO - Aija Čipa.
Zemgales agronomi gaida pavasari Abgunstes muižā Zaļenieku pagastā.

Ieva Kinta 1. bilde
Jauno LAB biedru uzņemšana 2. bilde
Smidzinātāju mazgāšanas laukums z/s Vilciņi 3 bilde

Abgunstes muiža - radošuma rezidence visa veida mākslas, kultūras un jaunrades procesiem, laikmetīgam dizainam un dzīves svinēšanai.

Ciemojies, nakšņo, svini, iedvesmojies, talko vai nāc ar savu radošumu! Abguntes muižā patreiz viss ir kā kādreiz - to arī piedāvājam aplūkot. Apskati un fotogrāfē, noklausies stāstus - piedzīvo muižas atdzimšanu. Vairāk
Agronomi spodrina atmiņas un saliedējas biedrībā 2019
Svinīgā gaisotnē satikās agronomi, kuri bija atsaukušies aicinājumam atzīmēt Latvijas Agronomu biedrības (LAB) Limbažu nodaļas 30 gadu jubileju. Uz saietu bija ieradušies arī tie, kurus šodien var dēvēt par bijušā Limbažu rajona agronomiem - leģendām. Viņu pulkā bija ar LAB ceļojošo balvu Zelta vārpa apbalvotās Astrīda Mangale, Velta Andersone un Laima Aņisimova. Kādreizējo Lauksaimniecības pārvaldi pārstāvēja daudziem labi zināmās Ruta Gruzdiņa un Maija Amoliņa. No Liepupes ar meitu agronomi Gunu Šmiti bija atbraucis Valdis Andersons, no Ungurpils – Ilga Možvillo ar meitu Santu. Bija ieradušies arī vairāki agronomu brālības jaunākās paaudzes pārstāvji, viņu vidū vitrupiete Aiga Kraukle, kura arī vadīja pasākumu. Daudzi ilgi nebija redzējušies, tāpēc jutās aizkustināti un priecājās par satikšanos. Bija iespēja tuvplānā apskatīt goda balvu Zelta vārpu, kas pasniegta aijažniecei L. Aņisimovai. Pēc kolēģu lūguma viņa to bija atvedusi līdzi. Vairāk.
Valdes sēde.
2019. gada 21. februāra LAB valdes sēdē LLU LF studentu pašpārvaldes pārstāvji informē par “ Agronomu dienu 2019” , kas norisināsies 2019. gada 24. aprīlī un aicina LAB pārstāvjus piedalīties. Valda lemj atbalstīt “ Agronomu dienas 2019. “ organizēšanu. Vairāk.
Kurzemes agronomi tiekas Raņķos un Snēpelē.


1. februārī agronomi no Tukuma, Liepājas, Saldus, Ventspils un Talsiem pulcējās pie saviem kolēģiem Kuldīgā uz ikgadējo Kurzemes Agronomu biedrības saietu. Pulcēšanās notika Raņķu pagastā, kur bija iespēja apmeklēt uzņēmumu «Granova», kas vienīgais Latvijā lielās platībās audzē cigoriņus kafijas ražotnei Polijā. Pēc tam pasākuma dalībnieki apskatīja Snēpeles audēju darbnīcu, savukārt Snēpeles kultūras namā, kur notika saviesīgā daļa, viesus ar uzvedumu iepriecināja Snēpeles amatierteātris, kurš tuvākajā laikā svinēs savu 100. dzimšanas dienu. Vairāk
Agronomu sanāksmes Skrīveros.29.01.2019 LLU Zemkopības institūtā norisinājās agronomu biedrības sapulce, kurā piedalījās biedri no Aizkraukles, Skrīveru, Ogres novadiem. Sapulcei piebiedrojās Valda Dzeņa kungs un viņš pieaicināja Aiju Lusi no Ogres LLKC, kā arī Aivaru Broku.

Biedri iepazinās viens ar otru un jauno nodaļas vadītāju Aini Daumani. Iepriekšējais, Aizkraukles, Skrīveru, nodaļas vadītājs Aldis Jansons pierunāja savā vietā darboties Aini. Tika pārspriesta turpmākā nodaļas virzība. Iespējamā sadarbība starp institūtu un LLKC. Kopēju pasākumu veidošanu ar Ogres nodaļu. Cerams, ka pārrunātais dos arī augļus un Viduslatvijas agronomi turēsies kopā.
2019. gada 9. janvāra valdes sēde.
2019. gada 9. janvāra valdes sēdes darba kārtībā vairāki ar LAB darbību saistīti jautājumu. Valde apņemas arī turpmāk rīkoties tā, lai izpildītu LAB STATŪTOS minētos LAB MĒRĶUS.

Valde uzskata, ka vairāk jāsadarbojas ar LAB nodaļām, atbalsta ierosinājumu nodaļu vadītājus aicināt uz valdes sēdēm. Priekšlikums - šādu kopīgu valdes un nodaļu vadītāju sanāksmi organizēt BURTNIEKOS. Vairāk info
Veiksmigu 2019 gadu visai agronomu saimei! Aleksandrs(Valdis) Skepasts.
Liels paldies par Latvijas agronomu biedrības apkārtrakstiem un biļeteniem. Neskatoties uz avīžu rakstiem par lauksaimniecības problēmām, priecājos, ka agronomu saime ir aktīva. Nemaz nebrīnos, ka jaunie agronomi nevēlas darboties savā profesionālā organizācijā. Vairāk info
Aicinām Kurzemes agronomus ciemos 2019. gada 1. februārī.


Sirsnīgs sveiciens gadu mijā!

Lai Jaunais gads nāk ar gaišām domām, jaunām cerībām un lieliem plāniem!

Vēlu visiem spēku, enerģiju, veselību un gudrību, realizējot dzīvē sapņus un ieceres!

Lai vienu sērsnu dienu pavadītu kopīgi, saturīgi un jautri, aicinām Kurzemes agronomus ciemos
2019. gada 1. februārī. Vairāk info
LAB Jēkabpils nodaļas agronomu tikšanās. 2018
Tradicionāli ierasts, ka ap Ziemassvētkiem kopā pulcējas Latvijas Agronomu biedrības Jēkabpils nodaļas agronomi. 2018.g. decembrī Jēkabpils agronomi tikās Lauku konsultāciju birojā pie eglītes, lai parunātos par notikumiem katra dzīvē, dalītos pārdomās, uzzinātu ko jaunu. Pasākuma ievadā tika sveikti jubilāri un jaunie biedri- Jūlija Lavrinoviča un Dzintra Siliņa. Vairāk info

Jauniešu izaugsmes forums solis 2018
Jau septīto gadu biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs" rīko jauniešu izaugsmes forumu Solis. Šī gada organizatori: Liene Ekša, Agnese Līva Gilnere, Normunds Stanka, Lauris Ikaunieks, Liene Sproģe.

Video augšuplādēts Youtube kanālā: ŠEIT
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS STATŪTI
Biedrības nosaukums ir „LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBA”( LAB), turpmāk tekstā – Biedrība. Biedrība ir brīvprātīga praktiskajā, zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā strādājošo un pensionēto agronomu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu Statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas raksturs. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS KOPSAPULCES – KONGRESA PROTOKOLS.
2018. gada 19. oktobrī Jelgavā. Latvijas Agronomu biedrībā (LAB) ir 22 nodaļas, kurās kopā ir 612 biedri. Kopsapulcē – kongresā piedalās 71 LAB biedri, kuri pārstāv 18 nodaļas. Saskaņā ar biedrības Statūtiem, kongress ir lemtspējīgs. Vairāk
Nebūs Latvijas, ja nebūs stipru lauku.
19. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tika atzīmēta 155. gadskārta lauksaimniecības izglītībai Latvijā. Šajā dienā universitātē pulcējās Lauksaimniecības fakultātes (agrāk – arī Agronomijas un Zootehnikas) absolventi, lai atcerētos studiju gadus un lai apskatītu, kā mainījusies mācību bāze, kā iekārtotas jaunas laboratorijas un siltumnīcas, kā pārvērties zirgkopības mācību centrs «Mušķi». Vairāk
Agronomu saiets Krāslavā 2018
Vasara aizsteigusies vēja spārniem. Padalīsimies iespaidos par interesanto agronomu saietu Krāslavā. LAB katru vasaru rīko dažādus pasākumus. Šogad devāmies pie krāslaviešiem. Viņi izcēlās ar īsti Latgalisku viesmīlību. Visur tikām viesmīlīgi sagaidīti un pacienāti ar zāļu tējām un medu. Pasākuma nobeigumā tika sarīkotas dejas ar kopīgām debatēm par redzēto. Tika apbalvoti labākie Latgales zemkopji un LAB biedri. No mūsu novada tika apbalvota agronome Vija Antonāne ar LAB atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem PVD robežkontroles departamenta darbā un aktīvu piedalīšanos LAB rīkotajos pasākumos. Vairāk
LAB kongress un grandiozais studentu salidojums.
Jelgavas pilī 19 oktobrī notika LAB kongress un grandiozs studentu salidojums.Arī Rēzeknes LAB nodaļas biedri ieradās uz šiem pasākumiem.LAB kongresā tika apspriesti daudzi aktuāli jautājumi,izvēlēta jauna valde un ievēlēts jauns prezidents.Prezidents Valdis Dzenis atskaitījās par paveikto, apsveica aktīvākos valdes locekļus ar piemiņas suvenīriem,pasniedza ceļojošo Zelta vārpas vimpeli gada labākajam zemniekam.Rēzeknes novadam ir ar ko lepoties.Kongresā mūsu ilggadīgajam bijušajam novada galvenajam agronomam Anatolijam Agafonovam tika piešķirts LAB goda biedra tituls un pasniegts atzinības raksts ar goda biedra apliecību un krūšu nozīmīti.Anatolijs aktīvi piedalījās no1988 gada LAB atjaunošanā un ilgus gadus bija tās vadītājs Rēzeknes novadā.Viņa uzņemtie agronomi vēl tagad aktīvi darbojas biedrības darbā.Ar savu pašaizliedzīgo darbu un iejutīgo attieksmi pret zemkopjiem viņš iekaroja daudzu cilvēku simpātijas un saņēma daudzus valdības apbalvojumus.Viņš saņēma arī augstāko Zemkopības ministrijas apbalvojumu-medaļu.Neskatoties uz šogad nosvinēto 75 gadu jubileju viņa garais darba mūžs 50 gadu garumā vēl nav beidzies.Jau daudzus gadus viņš vada zemnieku saimniecību DRUVA ,savos tīrumos viņš iegūst kvalitatīvu zālāju sēklu ražu kā arī kviešus miežus un citas kultūras.Mēs, LAB Rēzeknes nodaļas agronomi novēlam viņam labu veselību un vēl ilgus skaistus dzīves gadus.

LAB aicina jauniešus nākt studēt uz Jelgavu lauksaimniecības fakultātē,biedrība piešķir stipendiju labākajam studentam,ar katru gadu studentu skaits palielinās,tātad lauki ar katru gadu tiks labāk apsaimniekoti,ko mēs redzam jau tagad.

Foto 1 LAB prezidents Valdis Dzenis nodot pilnvaras jaunajai prezidentei Agritai Bitei.

Foto 2 Anatolijs Agafonovs LAB kongresā saņem GODA BIEDRA atzinības rakstu .
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS 2018. gada 19. septembra valdes sēdes
DARBA KĀRTĪBA
1. Latvijas Jauno Zemnieku kluba iesnieguma izskatīšana;
2. Informācija par tikšanos ar kaimiņu valstu agronomu savienībām;
3. Gatavošanās LAB kopsapulcei – kongresam. Vairāk
Baltijas valstu agronomu biedrību pārstāvju tikšanās 2018.gada 8.septembrī.
Rīgā, Zemkopības Ministrijā, šī gada 8.septembrī notika Baltijas valstu agronomu biedrību (AB) pārstāvju tikšanās. Pārstāvētas bija četras valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija. Vairāk
JAUNAIS BIĻETENS Nr.24
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS BIĻETENS Nr. 24 2018. gada rudens.

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA – PREZIDENTA VALDA DZEŅA ATSKAITE PAR BIEDRĪBAS DARBU NO 2016. GADA JŪLIJA LĪDZ 2018. GADA OKTOBRIM
2018. gada 18.jūlija valdes sēde
LAB VALDE 2018. gada 18.jūlija sēdē sprieda par LAB kopsapulces – kongresa organizēšanu 2018. gada 19. oktobrī.

Valde nolēma, ka kongress notiks Latvijas Lauksaimniecības univrsitātes Lauksaimniecības fakultātes telpās- vienā laikā ar Lauksaimniecības fakultātes absolventu salidojumu.Vairāk
Nevainosim dabu, bet savu neprasmi tai pielāgoties!
Visu pavasari un vasaru gan televīzija, gan radio un ražotāju sabiedriskās organizācijas iedzīvotājus biedē ar katastrofālo stāvokli augļkopībā, arī citās lauksaimniecības nozarēs. Dažs labs lielsaimnieks uztraucas, ka sviesta kārta uz maizes būs nedaudz plānāka, tāpēc no ES jāprasa kompensācija. Ja ir kas dod, kāpēc neprasīt, ja vienai nozarei dod, kāpēc arī citām neprasīt. Tā kā tuvojas vēlēšanas, gan jau atradīs iespēju naudu atrast. Lasīt vairāk.
LAUKU DIENAS VIĻĀNOS 2018
Pirmo reizi uzsākti bioloģiskie izmēģinājumi - Viļānos rīkotā ikgadējā Lauku diena atgādina svētkus. Sabrauc daudz ļaužu, ir garu garā daudzveidīgas tehnikas parāde, notiek demonstrējumi, atvēlēta vieta arī izklaidei bērniem, var iegādāties lauku labumus. Apbrīnu sagādā izmēģinājumi, kur dažādo kultūraugu lauciņi izskatās kā foto uz žurnālu vāka: bez nezālēm, glīti pastiepušies, katra šķirne aug un briedina ražu, gaidot sezonas noslēgumu. Daudziem it kā nav skādējis pat šīs vasaras sausums. Šogad Viļāni pārsteidza ar jauninājumiem, starp kuriem pirmo reizi notiek bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumi sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu. Lasīt vairāk.
Latgales agronomu saiets Krāslavā 2018
Šoreiz tradicionālais Latgales agronomu saiets notika Krāslavas pusē, un par tā norisi rūpējās Latvijas Agronomu biedrības Krāslavas nodaļas agronomi. Saulainā vasaras diena mijās ar lauku apskati, lietišķām sarunām un arī aplausiem, pasniedzot Zemkopības ministrijas apbalvojumus.

Krāslavas novads lepojas ar ezeru bagātīgo daudzveidību un Daugavas dabīgo plūdumu, priecējot acis tās līkločos, taču lauksaimniekiem nākas palauzīt galvu, kādai ražotnei šaipusē pievērsties, lai strādātu ar peļņu. Uzkalni, lejas, smilšaini pakalni, kas šovasar tik ļoti izkaltuši, ka sējumi jūnijā izskatījās gandrīz vai nosmacēti. Lasīt vairāk.
Priežmalēs , lLZAS saimniecībā,
z.s. Kurmīši
Z.S.Kurmīši ,GRĀFA
Plātera pils, Muzejs
Latgales agronomu saiets
Krāslavā 2018
PAZIŅOJUMS
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS kārtējā kopsapulce – 27.kongress, veltīts LATVIJAS simtgadei un LAB atjaunošanas 30 gadiem, notiks 2018. gada 19. oktobrī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās.

LAB nodaļām uz kopsapulci – kongresu no sešiem biedriem jāizvirza vismaz viens pārstāvis.

Konferences darba plānu un norises laiku LAB valde izziņos septemrī.
LATVIJAS AGRONOMU UN LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJA SADARBĪBA
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBA (LAB) ir brīvprātīga praktiskajā, zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā strādājošo un pensionēto agronomu apvienība. Viens no biedrības mērķiem ir rūpēties par agronomijas vēstures materiālu vākšanu un publicēšanu, rakstu krājumu, žurnālu, grāmatu u.c. izdošanu.

Latvijas Lauksaimniecības muzeja mērķis un uzdevums ir veidot priekšstatu par Latvijas laukiem, iepazīstināt ar dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. Vairāk

Par sevi ir jācīnās - Pēteris Kalniņš, zemnieku saimniecības “Īves” īpašnieks
Latvijā platību maksājumi ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā, viszemākie starp Baltijas valstīm. Tas ļoti ietekmē konkurenci lauksaimniecībā. Kā mēs varam saražot lauksaimniecības produkciju ar tādām izmaksām kā lielākajās Eiropas valstīs (Vācijā, Francijā, Spānijā, Polijā u.c.)?

Par platību maksājumu izlīdzināšanu notikušas daudzas aktivitātes. Baltijas valstu ierēdņi ne vienu reizi vien ir aktualizējuši šo jautājumu ES līmenī, bet diemžēl joprojām nekas nav mainījies. Jā, ES lauksaimniecības komisārs arī pērnā gada nogalē teica, ka šis jautājums ir jārisina, jāpalielina platību maksājumi Latvijai un pārējām Baltijas valstīm līdz ES vidējam līmenim. Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete šim jautājumam bija pieķērusies jau pirms vairākiem gadiem, bet drīz vien viss norimās, un palikām turpat, kur esam. Pagājušajā nedēļā tikās Baltijas valstu un Polijas zemkopības ministri, kuri vienojās par kopējo politiku prasībā palielināt platību maksājumus. Vairāk
Austrumu galega – vērtīga lopbarības kultūra.
Austrumu galega apvieno sevī labākās zālāju īpašības – stiebrzāļu ilggadību un tauriņziežu īpašo spēju saistīt atmosfēras slāpekli un ražot daudz proteīna. Tai piemīt vēl daudz lielisku īpašību: galega bez pārsēšanas var augt vienā vietā 25 gadus un ilgāk, tai ir laba ziemcietība arī Latvijas klimatiskajos apstākļos, tā dod augstas zaļās masas (70 t/ha) un sausnas (15t/ha) ražas. Vairāk
RĒZEKNES AGRONOMI CEĻO.
Puteņiem bagātā dienā LAB Rēzeknes nodaļas agronomi Tatjana Užga, Ārija Romanovska, Tatjana Iļjičonoka kopā ar šoferi, bijušo Rēzeknes rajona galveno prokuroru Hariju Rasčevski devās izbraucienā pie Krāslavas agronomiem- mājražotājiem. Krāslavā iebraucot putenis mitējās, un spoža saule apspīdēja visu Krāslavas pilsētu ar stalto bijušo Plāteru dzimtas pili kalnā un katoļu dievnamu iepretī. Netālu atrodas arī zemnieku mājražotāju veikals „ Zemnieku tirdziņš”. Vairāk
2018. gada 7. februāra LAB valdes sēde
Valdes sēdē A. Jātnieks informēja par LAB pārstāvju tikšanos ar LLU LF pasniedzējiem Jelgavā 2018. gada 22.janvārī.

Sarunās pasniedzēji izteica neapmierinātību par vidusskolu beigušo jauniešu zināšanām bioloģijā, fizikā, ķīmijā un arī citos priekšmetos.

LAB pārstāvji uzskata, ka augstskolai ir ļoti zemas prasības studentu zināšanu novērtēšanai. Students augstāko izglītību var iegūt ar vērtējumu – 4 balles. LAB uzskata, ka studiju programmās jāietver jaunākie sasniegumi zinātnē un tehnoloģijās, jāparedz arī tirgus analīze, grāmatvedība, likumdošana. Vairāk
KAD GADIEM PĀRI ES SKATOS!
Agronome Taiga Štilte uzrakstījusi
savu jau otro grāmatu.

Kad gadiem es pāri skatos....
Tas liekas sen, liekās tik sen
Bij toreiz man jūnijs matos
Nu salnu vējš salnu dzen

Mēģināšu apkopot savas dzīves garāko un ražīgāko dzīves posmu, iekļaujot stāstījumā arī savu kolēģu un bijušo darba biedru stāstījumus, par nostrādātajiem un izdzīvotajiem darba gadiem mūsu padomju saimniecībā Bēne un pēc tam... Tas ir mūsu dzīves garākais posms, kurā mācējām sadzīvot lielā

KAD GADIEM PĀRI  ES SKATOS! Sk. šeit

DZĪVES UN LIKTEŅA SPĒLE II Sk. šeit
Mūsu cienījamai agronomei Ilgai Pušpurei Jubileja!
Ir teiciens “ Gadi skrien kā stirnas “, ticam vai neticam, patīk vai nepatīk gadi skrien! LAB Balvu nodaļā agronomu kolektīvs ir turējies agronomiskos jautājumos, piedalījušies dažādos atpūtas pasākumos, lielāko tiesu tradicionālajos izbraucienos, kur skarti gan agronomiski jautājumi, gan mesti patīkami skatienu uz rudens zeltīto dabu, gan ieskrienot muzejos, utt.. Vairāk
M.Skrīvele - Kā ziemos augļu koki?
Kāds bija 2017.gada veģetācijas periods?
Maijs un jūnijs bija samērā vēsi, dažviet mēneša sākumā uzsniga pat sniegs. Nokrišņu bija mazāk nekā parasti, bet ne visur. Visvairāk to bija ziemeļaustrumu novados, bet vismazāk Kurzemes jūrmalā.Arī jūlijs bija vēss, turpretī augusts un septembris bija siltākie, bet arī nokrišņiem bagātākie mēneši, tātad arī tādi, kuri veicina visus augšanas procesus, ne tikai sēņu. Vairāk

Apsveicam mūsu agronomi Venerandu Stramkali dzimšanas dienā!
    Lauksaimniecības zinātņu doktores Venerandas Stramkales izcelsme ir toreizējā Rēzeknes rajona Bērzgales pagastā. Visi mēs atceramies savas dzimšanas vietas, arī Veneranda ar mīlestību atceras savus vecākus, dzimto vietu, skolu, kur tika iegūtas pirmās zināšanas, Bērzgales vidusskolu, kur iegūts pamats turpmākajai zināšanu ieguvei. Veneranda bija neatlaidīga un rezultātā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē 1964. gadā viņa iegūst agronomes diplomu. Vairāk
Ir jāatbalsta zemnieki un lauku sabiedrība.
29. novembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar savu skatījumu par pārtikas un lauksaimniecības nākotni, kurā izklāstīts, kā ES politiku pielāgot lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Pašreizējās sistēmas vietā nāks jauna, kura dalībvalstīm dos lielāku patstāvību. Kādi būs jaunās politikas mērķi un kā breksits ietekmēs kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), uz "LA" jautājumiem rakstveidā atbild ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans. Vairāk

Pateicamies par atļauju izmantot šo rakstu no
LATVIJAS AVĪZES
Latvijas Republikas proklamēšanas svētki Zemkopības ministrijā.
Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem Zemkopības ministrijā piektdien, 17. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus - lauksaimniekus, ekspertus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus - par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu - medaļu "Par centību", ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS BIĻETENS Nr. 22 2017. gada rudens
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDĒS IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

2017. gada 14. jūlija valdes sēde notiek Skrīveros. Valde apspriež Latvijas Agronomu biedrības balvu piešķiršanu un precizē nolikumus par GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršanu, par ceļojošās balvas „ZELTA VĀRPA”, un „JĀŅA AUSEKĻA balvas” piešķiršanu.

Valde nolemj „ERNESTA SOVERA BALVU” turpmāk nepiešķirt, jo uzskata, ka šīs balvas saņemšanai izvirzītās prasības par agronomisko atziņu popularizēšanu jau ietvertas balvas „ZELTA VĀRPA” kritērijos. Vairāk
Sveikti jaunā studiju gada stipendiāti.
9. oktobrī Valdekas pilī svinīgā ceremonijā stipendiju apliecības saņēma astoņi LLU Attīstības fonda stipendiju programmu stipendiāti un trīs LLU Senāta stipendiāti. Stipendiātus sveica gan universitātes vadība un fakultāšu pārstāvji, gan mecenāts Uldis Šalajevs un Gerhardu stipendijas programmas pārstāve Latvijā Vita Hermane. Vairāk
Atjaunosim Latvijas Dzelteno plūmi.
Pēdējo desmitgadu laikā Latvijā veikalu plauktos vietējās plūme, izņemot hibrīdplūmi ‘Kometa’, gandrīz vairs nav atrodamas. Mēģinājumi ieviest komercdārzos kādu no rietumiem vai Krievijas introducētajām šķirnēm nav bijuši veiksmīgi. Tā tas bijis arī iepriekšējā gadsimtā. Turpretī Latvijas Dzeltenās Olplūmes audzes līdz pagājušā gadsimta otrajai pusei bija atrodamas gandrīz katrā lauku sētā. Vairāk
Kartupeļi, kartupeļi…
Kartupeļu audzētājiem šī vasara nebija no vieglajām. Latgalē kartupeļu vākšanu apgrūtina pārlieku slapjie un applūdušie lauki. Dažviet veģetācijas periodā kartupeļu augšanu pārtrauca augusta lietavas un tam sekojušie plūdi, bet dažviet - kartupeļu lakstu puve, tāpēc daudzos novados kartupeļi nesasniedza gaidīto ražu, tādēļ ir nopietnāka uzmanība pievēršama to novietošanai glabātavās. Vairāk
Kārļa Ulmaņa 140. dzimšanas dienai veltītā konference 2017. gada 4. septembrī Priekuļos
Ražas novākšana Ziemeļlatgalē.
Lauku ļaudis šovasar ir satraukti - vasaras nogale rādās ne īpaši lutinās ar jaukām ilgstoši saulainām dienām, kas veicinātu labvēlīgu kultūraugu audzēšanu un ražas vākšanu. Jau lopbarības vākšana bija problemātiska – saulainās dienas bija jāķer katru minūti, vākšanas darbi iekavējās, bet novāktās zālāju platības liecina, ka lopbarība ir novākta. Vairāk
Augļu koku vēzis Latvijas augļu dārzos.
Sēņu slimību, kas izraisa koksnes atmiršanu un kuras rezultātā uz dažādām koka daļām veidojas brūces, augu slimību pētnieki sauc par vēzi. Vēzi var izraisīt vairākas sēnes. Arī slimību ārējās pazīmes ir atšķirīgas.

Viens no sastopamākajiem vēža ierosinātājiem augļu koku stādījumos ir sēne Neonectria ditissima. Latviešu zinātniskajā literatūrā šo slimību sauc par augļu koku vēzi vai par lapu koku jeb parasto (Eiropas) vēzi (skat. 1.att.). Nereti lieto arī iepriekšējo latīnisko nosaukumu Nectria galligena. Vairāk
Zemkopju problēmas augustā. FOTO
Zemnieki māk un spēj izaudzēt kvalitatīvu un labu kultūraugu ražu, bet laika apstākļus nevar paredzēt, kas šovasar rada satraukumu par ražas savlaicīgu novākšanu, tās kvalitāti kā arī par kaitīgo organismu attīstību. Augustā daļa kaitēkļu jau sāk iekūņoties - dodas ziemas guļā, dažiem attīstīsies otrā paaudze – būs jauni, apjomīgāki spēki kaitniecībai. Arī augu slimības būs smags pārbaudījums - tās neļauj atslābt. Mitrie laika apstākļi vasaras viducī veicināja daudzu slimību attīstību un izplatību. Daļa slimību paliks uz novākto augu atliekām, bet daļa dārzeņu un augļu slimību tikai mēģinās sākt savu kaitniecību. Vairāk
Augu attīstība un kaitīgie organismi.
Latgales reģionā sausais laiks, vēsās dienas un aukstās naktis maija pirmajā un otrajā dekādē ievērojami ietekmēja kultūraugu un kaitīgo organismu attīstību un izplatību. Daudzviet sējumos nepieciešama savlaicīga augu aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem, jāturpina augu piebarošana un nezāļu ierobežošana. Vairāk


Aizvadītās nakts salnas ir atstājušas ietekmi uz augļu koku un ogu krūmu,zemeņu ražu.
Žurnālists Andris Grīnbergs ir sniedzis aprakstus laikrakstā “Latvijas Avīze” 18.05.2017 par vairākām saimniecībām , kurās ir izteikts saimnieku viedoklis augļkopībā par gaidāmo situāciju. Lūk ko mūsu kolēģis – agronoms Modris Lāčplēsis no Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības “Poceri” stāstījis un rādījis Andrim - “ Stāvoklis izskatās traģisks. Staigājam pa ābeļdārziem , kas mums aizņem 50 hektārus , griežam ābeļu ziedpumpurus – vidū ir brūns . Kādu ražu var gaidīt , ja sals nokož 90% ziedpumpuru . Protams , šķirnes ir dažādas , katra reaģē citādi , taču kopumā tik un tā ir ļoti bēdīgi. Precīzāk postījumu apmērus varēs pateikt , kad pienāks ābeļu ziedēšanas laiks” Vairāk
Pavasaris kavējas...
Maijs atnācis ar siltiem saules stariem, bet saltie ziemas vēji vēl nakts stundās dažviet pārvelk ledus kārtiņu uz ūdeņiem, kas aizkavē arī augu attīstību. Vēsais laiks ir aizkavējis arī dažādu kaitīgo organismu parādīšanos kultūraugu sējumos un stādījumos.

Jau martā šķita, ka pavasaris ir pavisam tuvu, bet Vidzemes pusē īslaicīga sniega sega aprīļa sākumā un sals nakts stundās kavēja augu veģetācijas atsākšanos. Vairāk
Konference Viļānos, org. LLZC organizators V. Stramkale 2017
Konference Viļānos, org. LLZC
organizators V. Stramkale 2017
SIA “ Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs “ 2017. gada 2. martā Viļānos rīkoja tradicionālo ziemas konferenci par jaunākajām atziņām graudaugu un rapšu audzēšanā, šķirnēm, mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļu pielietošanu un jaunāko tehniku. Vairāk

FOTO
`Mēs agronomi - zemes sāls`
Šie ir vārdi no senas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas studentu himnas. Agronomi vienmēr bijuši patrioti un rūpējušies par mūsu Latvijas tēlu plašajā pasaulē. Februāra pirmajās dienās LAB Rēzeknes nodaļas biedri sapulcējās kafejnīcas „Baravika” telpās. Vairāk
Selekcionēti lini ar baltiem ziediem!
Par jaunas linu šķirnes selekcionēšanu doma radās strādājot Balvos. Padomju Savienības laikos Latvijā audzēja no Krievijas ievestās linu šķirnes ‘Svetoč’, ‘Tverca’, ‘K-6’, ‘L-1120’ un citas. Septiņdesmitajos gados Latvijā linu selekcija tika pārtraukta. Skatīt
Ciemos Litenē pie mūsu kolēģa – agronoma Gunāra Cigļa! FOTO
Mums parasti lauki asociējas ar tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm augkopība , lopkopība , dārzeņkopība, augļkopība. Pēdējos gados daudz dzirdēts, ka laukos attīstās arī citas nozares – kā piemēram mūsu senču zemes apstrādes rīku , literatūras , kokizstrādājumu kolekcionēšana un saglabāšana, kas ir būtiski svarīgi iepazīstināt mūsu jauno paaudzi , lai izprastu , kā dzīvojuši mūsu tēvi , vectēvi , vecvectēvi. Vairāk
" LAB valde dara zināmu sekojošo informāciju : "
LAB valde dara zināmu sekojošo informāciju:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" īstenošanu.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas VDI profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Konsultācijas darba devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba tiesību jautājumos) tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas, aicinām zvanīt darba dienās plkst. 09.00 - 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: andris.alksnis@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba tiesību eksperts Andris Alksnis.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 - 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski:laima.beroza@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba aizsardzības eksperte Laima Beroza.
2016. gada 17. novembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā!
Valsts svētku priekšvakarā Zemkopības ministrijā notika svinīgs pasākums, kurā zemkopības ministrs apbalvoja 76 nozares pārstāvjus - lauksaimniekus, zinātniekus, mācībspēkus, valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā.

Apbalvojumus saņēma arī Latvijas Agronomu biedrības agronomi .Zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums, medaļa "Par centību" tika piešķirta Balvu novada agronomei Regīnai Kuļšai ,VAAD Agroķīmijas departamenta direktorei Skaidrītei Rullei.

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus saņēma Balvu novada z.s. "Īves" īpašnieks Pēteris Kalniņš, Balvu novada agronoms Zigfrīds Rihards Berķis, Viļakas novada deputāte-agronome Regīna Brokāne ,VAAD Latgales nodaļas vadītājas vietniece Tatjanai Užga, Rugāju novada z.s. "Jaunsiliņi"īpašnieks Agris Kalnējs, Rēzeknes novada saimniecības "Mežmalas" īpašnieks Gunārs Smeilis. Pasākums noritēja patīkamā noskaņojumā .

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģus un visus pārējos apbalvotos Latvijas Valsts svētkos ! FOTO
"Latvijas Agronomu biedrības valdes pārstāve Ārija Romanovska pirms valsts svētkiem viesojas pie Maltas mapulcēniem"
Maltas mazpulks un Valsts svētku gaidīšanas prieks.

Maltas pagastā pirmoreiz mazpulku organizācija tika nodibināta jau tālajā 1936-1940 gadā.Ja ir palikuši dzīvi vai ir kādas ziņas par to laiku mazpulku dalībniekiem, lūdzam dot ziņu par sevi Maltas muzejā vai Maltas vidusskolā. Maltas pagasta ļaudis un jaunie mazpulcēni par to būs ļoti pateicīgi. Vairāk
      


      Pēdējās aktualitātes
    
      2020. gada valdes darbības plāns
    
      Valdes sēdes
    
      Informatīvie Biļeteni
    
      Ziņas no nodaļām
    
      Tas var Jūs interesēt
    
      Rakstu arhīvs
    


"AGRONOMU DZĪVES STĀSTI"

REKVIZĪTI
Latvijas Agronomu biedrība
Reģ. Nr. 40008000899
Republikas laukums 2 Rīga LV-1010 SEB UNIBANKA konts LV34UNLA0001000700402

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS STIPENDIJA

Latvijas Agronomu biedrība 2012. gadā nolēma pievienoties LLU Attīstības fonda mecenātu grupai, lai finansiāli atbalstītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas „Lauksaimniecība” pamatstudijās studējošos, kuri veic pētījumus agronomijā un ir sabiedriski aktīvi. Lasīt vairāk

ESEJAS:
Mārtiņa Andersona Eseja
Katrīnas Grickevičas Eseja
Sigitas Stakles Eseja
Uģa Ozoliņa Eseja
Artūra Katamadzes Eseja
Lāsmas Lapiņas Eseja
Terēzes Stankus Eseja
Ginta Vasiļjeva Eseja    www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vaad.gov.lv
    Valsts augu aizsardzības dienests
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © 2020 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864