AKTUALITĀTES     PAR ORGANIZĀCIJU     VĒSTURE UN FAKTI     GODA GRĀMATA     MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE     SAITES     GALERIJAS


      Aktualitātes | Pēdējās aktualitātes
     

Pēdējās aktualitātes

Nebūs Latvijas, ja nebūs stipru lauku.
19. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tika atzīmēta 155. gadskārta lauksaimniecības izglītībai Latvijā. Šajā dienā universitātē pulcējās Lauksaimniecības fakultātes (agrāk – arī Agronomijas un Zootehnikas) absolventi, lai atcerētos studiju gadus un lai apskatītu, kā mainījusies mācību bāze, kā iekārtotas jaunas laboratorijas un siltumnīcas, kā pārvērties zirgkopības mācību centrs «Mušķi». Vairāk
Andris Lejiņš (1935. -2018.)
Andris Lejiņš dzimis Ventspilī 1935.gada 16. martā kalpotāju – mežkopja un medicīnas darbinieku, ģimenē. Būtiskas pārmaiņas ģimenē, ienesa tēva pēkšņā nāve 04.02.1936. gadā. Reizē ar mātes darba vietas maiņām, ģimene bija spiesta dzīvot dažādās Latvijas vietās – Tukumā, Rīgā, Mazsalacā, Sabilē un Valmierā.

1940. gadā Andris ieguva brīnišķīgu patēvu - ārstu Kārli, Arvi Lejiņu, kura vārdu centies godam nest visu dzīvi. Vairāk
Agronomu saiets Krāslavā 2018
Vasara aizsteigusies vēja spārniem. Padalīsimies iespaidos par interesanto agronomu saietu Krāslavā. LAB katru vasaru rīko dažādus pasākumus. Šogad devāmies pie krāslaviešiem. Viņi izcēlās ar īsti Latgalisku viesmīlību. Visur tikām viesmīlīgi sagaidīti un pacienāti ar zāļu tējām un medu. Pasākuma nobeigumā tika sarīkotas dejas ar kopīgām debatēm par redzēto. Tika apbalvoti labākie Latgales zemkopji un LAB biedri. No mūsu novada tika apbalvota agronome Vija Antonāne ar LAB atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem PVD robežkontroles departamenta darbā un aktīvu piedalīšanos LAB rīkotajos pasākumos. Vairāk
LAB kongress un grandiozais studentu salidojums.
Jelgavas pilī 19 oktobrī notika LAB kongress un grandiozs studentu salidojums.Arī Rēzeknes LAB nodaļas biedri ieradās uz šiem pasākumiem.LAB kongresā tika apspriesti daudzi aktuāli jautājumi,izvēlēta jauna valde un ievēlēts jauns prezidents.Prezidents Valdis Dzenis atskaitījās par paveikto, apsveica aktīvākos valdes locekļus ar piemiņas suvenīriem,pasniedza ceļojošo Zelta vārpas vimpeli gada labākajam zemniekam.Rēzeknes novadam ir ar ko lepoties.Kongresā mūsu ilggadīgajam bijušajam novada galvenajam agronomam Anatolijam Agafonovam tika piešķirts LAB goda biedra tituls un pasniegts atzinības raksts ar goda biedra apliecību un krūšu nozīmīti.Anatolijs aktīvi piedalījās no1988 gada LAB atjaunošanā un ilgus gadus bija tās vadītājs Rēzeknes novadā.Viņa uzņemtie agronomi vēl tagad aktīvi darbojas biedrības darbā.Ar savu pašaizliedzīgo darbu un iejutīgo attieksmi pret zemkopjiem viņš iekaroja daudzu cilvēku simpātijas un saņēma daudzus valdības apbalvojumus.Viņš saņēma arī augstāko Zemkopības ministrijas apbalvojumu-medaļu.Neskatoties uz šogad nosvinēto 75 gadu jubileju viņa garais darba mūžs 50 gadu garumā vēl nav beidzies.Jau daudzus gadus viņš vada zemnieku saimniecību DRUVA ,savos tīrumos viņš iegūst kvalitatīvu zālāju sēklu ražu kā arī kviešus miežus un citas kultūras.Mēs, LAB Rēzeknes nodaļas agronomi novēlam viņam labu veselību un vēl ilgus skaistus dzīves gadus.

LAB aicina jauniešus nākt studēt uz Jelgavu lauksaimniecības fakultātē,biedrība piešķir stipendiju labākajam studentam,ar katru gadu studentu skaits palielinās,tātad lauki ar katru gadu tiks labāk apsaimniekoti,ko mēs redzam jau tagad.

Foto 1 LAB prezidents Valdis Dzenis nodot pilnvaras jaunajai prezidentei Agritai Bitei.

Foto 2 Anatolijs Agafonovs LAB kongresā saņem GODA BIEDRA atzinības rakstu .
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS 2018. gada 19. septembra valdes sēdes
DARBA KĀRTĪBA
1. Latvijas Jauno Zemnieku kluba iesnieguma izskatīšana;
2. Informācija par tikšanos ar kaimiņu valstu agronomu savienībām;
3. Gatavošanās LAB kopsapulcei – kongresam. Vairāk
Baltijas valstu agronomu biedrību pārstāvju tikšanās 2018.gada 8.septembrī.
Rīgā, Zemkopības Ministrijā, šī gada 8.septembrī notika Baltijas valstu agronomu biedrību (AB) pārstāvju tikšanās. Pārstāvētas bija četras valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija. Vairāk
JAUNAIS BIĻETENS Nr.24
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS BIĻETENS Nr. 24 2018. gada rudens.

LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA – PREZIDENTA VALDA DZEŅA ATSKAITE PAR BIEDRĪBAS DARBU NO 2016. GADA JŪLIJA LĪDZ 2018. GADA OKTOBRIM
2018. gada 18.jūlija valdes sēde
LAB VALDE 2018. gada 18.jūlija sēdē sprieda par LAB kopsapulces – kongresa organizēšanu 2018. gada 19. oktobrī.

Valde nolēma, ka kongress notiks Latvijas Lauksaimniecības univrsitātes Lauksaimniecības fakultātes telpās- vienā laikā ar Lauksaimniecības fakultātes absolventu salidojumu.Vairāk
Nevainosim dabu, bet savu neprasmi tai pielāgoties!
Visu pavasari un vasaru gan televīzija, gan radio un ražotāju sabiedriskās organizācijas iedzīvotājus biedē ar katastrofālo stāvokli augļkopībā, arī citās lauksaimniecības nozarēs. Dažs labs lielsaimnieks uztraucas, ka sviesta kārta uz maizes būs nedaudz plānāka, tāpēc no ES jāprasa kompensācija. Ja ir kas dod, kāpēc neprasīt, ja vienai nozarei dod, kāpēc arī citām neprasīt. Tā kā tuvojas vēlēšanas, gan jau atradīs iespēju naudu atrast. Lasīt vairāk.
LAUKU DIENAS VIĻĀNOS 2018
Pirmo reizi uzsākti bioloģiskie izmēģinājumi - Viļānos rīkotā ikgadējā Lauku diena atgādina svētkus. Sabrauc daudz ļaužu, ir garu garā daudzveidīgas tehnikas parāde, notiek demonstrējumi, atvēlēta vieta arī izklaidei bērniem, var iegādāties lauku labumus. Apbrīnu sagādā izmēģinājumi, kur dažādo kultūraugu lauciņi izskatās kā foto uz žurnālu vāka: bez nezālēm, glīti pastiepušies, katra šķirne aug un briedina ražu, gaidot sezonas noslēgumu. Daudziem it kā nav skādējis pat šīs vasaras sausums. Šogad Viļāni pārsteidza ar jauninājumiem, starp kuriem pirmo reizi notiek bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumi sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu. Lasīt vairāk.
Latgales agronomu saiets Krāslavā 2018
Šoreiz tradicionālais Latgales agronomu saiets notika Krāslavas pusē, un par tā norisi rūpējās Latvijas Agronomu biedrības Krāslavas nodaļas agronomi. Saulainā vasaras diena mijās ar lauku apskati, lietišķām sarunām un arī aplausiem, pasniedzot Zemkopības ministrijas apbalvojumus.

Krāslavas novads lepojas ar ezeru bagātīgo daudzveidību un Daugavas dabīgo plūdumu, priecējot acis tās līkločos, taču lauksaimniekiem nākas palauzīt galvu, kādai ražotnei šaipusē pievērsties, lai strādātu ar peļņu. Uzkalni, lejas, smilšaini pakalni, kas šovasar tik ļoti izkaltuši, ka sējumi jūnijā izskatījās gandrīz vai nosmacēti. Lasīt vairāk.
Priežmalēs , lLZAS saimniecībā,
z.s. Kurmīši
Z.S.Kurmīši ,GRĀFA
Plātera pils, Muzejs
Latgales agronomu saiets
Krāslavā 2018
PAZIŅOJUMS
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS kārtējā kopsapulce – 27.kongress, veltīts LATVIJAS simtgadei un LAB atjaunošanas 30 gadiem, notiks 2018. gada 19. oktobrī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās.

LAB nodaļām uz kopsapulci – kongresu no sešiem biedriem jāizvirza vismaz viens pārstāvis.

Konferences darba plānu un norises laiku LAB valde izziņos septemrī.
LATVIJAS AGRONOMU UN LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJA SADARBĪBA
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBA (LAB) ir brīvprātīga praktiskajā, zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā strādājošo un pensionēto agronomu apvienība. Viens no biedrības mērķiem ir rūpēties par agronomijas vēstures materiālu vākšanu un publicēšanu, rakstu krājumu, žurnālu, grāmatu u.c. izdošanu.

Latvijas Lauksaimniecības muzeja mērķis un uzdevums ir veidot priekšstatu par Latvijas laukiem, iepazīstināt ar dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. Vairāk

Par sevi ir jācīnās - Pēteris Kalniņš, zemnieku saimniecības “Īves” īpašnieks
Latvijā platību maksājumi ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā, viszemākie starp Baltijas valstīm. Tas ļoti ietekmē konkurenci lauksaimniecībā. Kā mēs varam saražot lauksaimniecības produkciju ar tādām izmaksām kā lielākajās Eiropas valstīs (Vācijā, Francijā, Spānijā, Polijā u.c.)?

Par platību maksājumu izlīdzināšanu notikušas daudzas aktivitātes. Baltijas valstu ierēdņi ne vienu reizi vien ir aktualizējuši šo jautājumu ES līmenī, bet diemžēl joprojām nekas nav mainījies. Jā, ES lauksaimniecības komisārs arī pērnā gada nogalē teica, ka šis jautājums ir jārisina, jāpalielina platību maksājumi Latvijai un pārējām Baltijas valstīm līdz ES vidējam līmenim. Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete šim jautājumam bija pieķērusies jau pirms vairākiem gadiem, bet drīz vien viss norimās, un palikām turpat, kur esam. Pagājušajā nedēļā tikās Baltijas valstu un Polijas zemkopības ministri, kuri vienojās par kopējo politiku prasībā palielināt platību maksājumus. Vairāk
Austrumu galega – vērtīga lopbarības kultūra.
Austrumu galega apvieno sevī labākās zālāju īpašības – stiebrzāļu ilggadību un tauriņziežu īpašo spēju saistīt atmosfēras slāpekli un ražot daudz proteīna. Tai piemīt vēl daudz lielisku īpašību: galega bez pārsēšanas var augt vienā vietā 25 gadus un ilgāk, tai ir laba ziemcietība arī Latvijas klimatiskajos apstākļos, tā dod augstas zaļās masas (70 t/ha) un sausnas (15t/ha) ražas. Vairāk
RĒZEKNES AGRONOMI CEĻO.
Puteņiem bagātā dienā LAB Rēzeknes nodaļas agronomi Tatjana Užga, Ārija Romanovska, Tatjana Iļjičonoka kopā ar šoferi, bijušo Rēzeknes rajona galveno prokuroru Hariju Rasčevski devās izbraucienā pie Krāslavas agronomiem- mājražotājiem. Krāslavā iebraucot putenis mitējās, un spoža saule apspīdēja visu Krāslavas pilsētu ar stalto bijušo Plāteru dzimtas pili kalnā un katoļu dievnamu iepretī. Netālu atrodas arī zemnieku mājražotāju veikals „ Zemnieku tirdziņš”. Vairāk
2018. gada 7. februāra LAB valdes sēde
Valdes sēdē A. Jātnieks informēja par LAB pārstāvju tikšanos ar LLU LF pasniedzējiem Jelgavā 2018. gada 22.janvārī.

Sarunās pasniedzēji izteica neapmierinātību par vidusskolu beigušo jauniešu zināšanām bioloģijā, fizikā, ķīmijā un arī citos priekšmetos.

LAB pārstāvji uzskata, ka augstskolai ir ļoti zemas prasības studentu zināšanu novērtēšanai. Students augstāko izglītību var iegūt ar vērtējumu – 4 balles. LAB uzskata, ka studiju programmās jāietver jaunākie sasniegumi zinātnē un tehnoloģijās, jāparedz arī tirgus analīze, grāmatvedība, likumdošana. Vairāk
KAD GADIEM PĀRI ES SKATOS!
Agronome Taiga Štilte uzrakstījusi
savu jau otro grāmatu.

Kad gadiem es pāri skatos....
Tas liekas sen, liekās tik sen
Bij toreiz man jūnijs matos
Nu salnu vējš salnu dzen

Mēģināšu apkopot savas dzīves garāko un ražīgāko dzīves posmu, iekļaujot stāstījumā arī savu kolēģu un bijušo darba biedru stāstījumus, par nostrādātajiem un izdzīvotajiem darba gadiem mūsu padomju saimniecībā Bēne un pēc tam... Tas ir mūsu dzīves garākais posms, kurā mācējām sadzīvot lielā

KAD GADIEM PĀRI  ES SKATOS! Sk. šeit

DZĪVES UN LIKTEŅA SPĒLE II Sk. šeit
Mūsu cienījamai agronomei Ilgai Pušpurei Jubileja!
Ir teiciens “ Gadi skrien kā stirnas “, ticam vai neticam, patīk vai nepatīk gadi skrien! LAB Balvu nodaļā agronomu kolektīvs ir turējies agronomiskos jautājumos, piedalījušies dažādos atpūtas pasākumos, lielāko tiesu tradicionālajos izbraucienos, kur skarti gan agronomiski jautājumi, gan mesti patīkami skatienu uz rudens zeltīto dabu, gan ieskrienot muzejos, utt.. Vairāk
M.Skrīvele - Kā ziemos augļu koki?
Kāds bija 2017.gada veģetācijas periods?
Maijs un jūnijs bija samērā vēsi, dažviet mēneša sākumā uzsniga pat sniegs. Nokrišņu bija mazāk nekā parasti, bet ne visur. Visvairāk to bija ziemeļaustrumu novados, bet vismazāk Kurzemes jūrmalā.Arī jūlijs bija vēss, turpretī augusts un septembris bija siltākie, bet arī nokrišņiem bagātākie mēneši, tātad arī tādi, kuri veicina visus augšanas procesus, ne tikai sēņu. Vairāk

Apsveicam mūsu agronomi Venerandu Stramkali dzimšanas dienā!
    Lauksaimniecības zinātņu doktores Venerandas Stramkales izcelsme ir toreizējā Rēzeknes rajona Bērzgales pagastā. Visi mēs atceramies savas dzimšanas vietas, arī Veneranda ar mīlestību atceras savus vecākus, dzimto vietu, skolu, kur tika iegūtas pirmās zināšanas, Bērzgales vidusskolu, kur iegūts pamats turpmākajai zināšanu ieguvei. Veneranda bija neatlaidīga un rezultātā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē 1964. gadā viņa iegūst agronomes diplomu. Vairāk
Ir jāatbalsta zemnieki un lauku sabiedrība.
29. novembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar savu skatījumu par pārtikas un lauksaimniecības nākotni, kurā izklāstīts, kā ES politiku pielāgot lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Pašreizējās sistēmas vietā nāks jauna, kura dalībvalstīm dos lielāku patstāvību. Kādi būs jaunās politikas mērķi un kā breksits ietekmēs kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), uz "LA" jautājumiem rakstveidā atbild ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans. Vairāk

Pateicamies par atļauju izmantot šo rakstu no
LATVIJAS AVĪZES
Latvijas Republikas proklamēšanas svētki Zemkopības ministrijā.
Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem Zemkopības ministrijā piektdien, 17. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus - lauksaimniekus, ekspertus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus - par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu - medaļu "Par centību", ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. Vairāk
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS BIĻETENS Nr. 22 2017. gada rudens
LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS VALDES SĒDĒS IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

2017. gada 14. jūlija valdes sēde notiek Skrīveros. Valde apspriež Latvijas Agronomu biedrības balvu piešķiršanu un precizē nolikumus par GODA BIEDRA nosaukuma piešķiršanu, par ceļojošās balvas „ZELTA VĀRPA”, un „JĀŅA AUSEKĻA balvas” piešķiršanu.

Valde nolemj „ERNESTA SOVERA BALVU” turpmāk nepiešķirt, jo uzskata, ka šīs balvas saņemšanai izvirzītās prasības par agronomisko atziņu popularizēšanu jau ietvertas balvas „ZELTA VĀRPA” kritērijos. Vairāk
Sveikti jaunā studiju gada stipendiāti.
9. oktobrī Valdekas pilī svinīgā ceremonijā stipendiju apliecības saņēma astoņi LLU Attīstības fonda stipendiju programmu stipendiāti un trīs LLU Senāta stipendiāti. Stipendiātus sveica gan universitātes vadība un fakultāšu pārstāvji, gan mecenāts Uldis Šalajevs un Gerhardu stipendijas programmas pārstāve Latvijā Vita Hermane. Vairāk
Atjaunosim Latvijas Dzelteno plūmi.
Pēdējo desmitgadu laikā Latvijā veikalu plauktos vietējās plūme, izņemot hibrīdplūmi ‘Kometa’, gandrīz vairs nav atrodamas. Mēģinājumi ieviest komercdārzos kādu no rietumiem vai Krievijas introducētajām šķirnēm nav bijuši veiksmīgi. Tā tas bijis arī iepriekšējā gadsimtā. Turpretī Latvijas Dzeltenās Olplūmes audzes līdz pagājušā gadsimta otrajai pusei bija atrodamas gandrīz katrā lauku sētā. Vairāk
Kartupeļi, kartupeļi…
Kartupeļu audzētājiem šī vasara nebija no vieglajām. Latgalē kartupeļu vākšanu apgrūtina pārlieku slapjie un applūdušie lauki. Dažviet veģetācijas periodā kartupeļu augšanu pārtrauca augusta lietavas un tam sekojušie plūdi, bet dažviet - kartupeļu lakstu puve, tāpēc daudzos novados kartupeļi nesasniedza gaidīto ražu, tādēļ ir nopietnāka uzmanība pievēršama to novietošanai glabātavās. Vairāk
Kārļa Ulmaņa 140. dzimšanas dienai veltītā konference 2017. gada 4. septembrī Priekuļos
Ražas novākšana Ziemeļlatgalē.
Lauku ļaudis šovasar ir satraukti - vasaras nogale rādās ne īpaši lutinās ar jaukām ilgstoši saulainām dienām, kas veicinātu labvēlīgu kultūraugu audzēšanu un ražas vākšanu. Jau lopbarības vākšana bija problemātiska – saulainās dienas bija jāķer katru minūti, vākšanas darbi iekavējās, bet novāktās zālāju platības liecina, ka lopbarība ir novākta. Vairāk
Augļu koku vēzis Latvijas augļu dārzos.
Sēņu slimību, kas izraisa koksnes atmiršanu un kuras rezultātā uz dažādām koka daļām veidojas brūces, augu slimību pētnieki sauc par vēzi. Vēzi var izraisīt vairākas sēnes. Arī slimību ārējās pazīmes ir atšķirīgas.

Viens no sastopamākajiem vēža ierosinātājiem augļu koku stādījumos ir sēne Neonectria ditissima. Latviešu zinātniskajā literatūrā šo slimību sauc par augļu koku vēzi vai par lapu koku jeb parasto (Eiropas) vēzi (skat. 1.att.). Nereti lieto arī iepriekšējo latīnisko nosaukumu Nectria galligena. Vairāk
Zemkopju problēmas augustā. FOTO
Zemnieki māk un spēj izaudzēt kvalitatīvu un labu kultūraugu ražu, bet laika apstākļus nevar paredzēt, kas šovasar rada satraukumu par ražas savlaicīgu novākšanu, tās kvalitāti kā arī par kaitīgo organismu attīstību. Augustā daļa kaitēkļu jau sāk iekūņoties - dodas ziemas guļā, dažiem attīstīsies otrā paaudze – būs jauni, apjomīgāki spēki kaitniecībai. Arī augu slimības būs smags pārbaudījums - tās neļauj atslābt. Mitrie laika apstākļi vasaras viducī veicināja daudzu slimību attīstību un izplatību. Daļa slimību paliks uz novākto augu atliekām, bet daļa dārzeņu un augļu slimību tikai mēģinās sākt savu kaitniecību. Vairāk
Augu attīstība un kaitīgie organismi.
Latgales reģionā sausais laiks, vēsās dienas un aukstās naktis maija pirmajā un otrajā dekādē ievērojami ietekmēja kultūraugu un kaitīgo organismu attīstību un izplatību. Daudzviet sējumos nepieciešama savlaicīga augu aizsardzība pret slimībām un kaitēkļiem, jāturpina augu piebarošana un nezāļu ierobežošana. Vairāk


Aizvadītās nakts salnas ir atstājušas ietekmi uz augļu koku un ogu krūmu,zemeņu ražu.
Žurnālists Andris Grīnbergs ir sniedzis aprakstus laikrakstā “Latvijas Avīze” 18.05.2017 par vairākām saimniecībām , kurās ir izteikts saimnieku viedoklis augļkopībā par gaidāmo situāciju. Lūk ko mūsu kolēģis – agronoms Modris Lāčplēsis no Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības “Poceri” stāstījis un rādījis Andrim - “ Stāvoklis izskatās traģisks. Staigājam pa ābeļdārziem , kas mums aizņem 50 hektārus , griežam ābeļu ziedpumpurus – vidū ir brūns . Kādu ražu var gaidīt , ja sals nokož 90% ziedpumpuru . Protams , šķirnes ir dažādas , katra reaģē citādi , taču kopumā tik un tā ir ļoti bēdīgi. Precīzāk postījumu apmērus varēs pateikt , kad pienāks ābeļu ziedēšanas laiks” Vairāk
Pavasaris kavējas...
Maijs atnācis ar siltiem saules stariem, bet saltie ziemas vēji vēl nakts stundās dažviet pārvelk ledus kārtiņu uz ūdeņiem, kas aizkavē arī augu attīstību. Vēsais laiks ir aizkavējis arī dažādu kaitīgo organismu parādīšanos kultūraugu sējumos un stādījumos.

Jau martā šķita, ka pavasaris ir pavisam tuvu, bet Vidzemes pusē īslaicīga sniega sega aprīļa sākumā un sals nakts stundās kavēja augu veģetācijas atsākšanos. Vairāk
Konference Viļānos, org. LLZC organizators V. Stramkale 2017
Konference Viļānos, org. LLZC
organizators V. Stramkale 2017
SIA “ Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs “ 2017. gada 2. martā Viļānos rīkoja tradicionālo ziemas konferenci par jaunākajām atziņām graudaugu un rapšu audzēšanā, šķirnēm, mēslojumu, augu aizsardzības līdzekļu pielietošanu un jaunāko tehniku. Vairāk

FOTO
`Mēs agronomi - zemes sāls`
Šie ir vārdi no senas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas studentu himnas. Agronomi vienmēr bijuši patrioti un rūpējušies par mūsu Latvijas tēlu plašajā pasaulē. Februāra pirmajās dienās LAB Rēzeknes nodaļas biedri sapulcējās kafejnīcas „Baravika” telpās. Vairāk
Selekcionēti lini ar baltiem ziediem!
Par jaunas linu šķirnes selekcionēšanu doma radās strādājot Balvos. Padomju Savienības laikos Latvijā audzēja no Krievijas ievestās linu šķirnes ‘Svetoč’, ‘Tverca’, ‘K-6’, ‘L-1120’ un citas. Septiņdesmitajos gados Latvijā linu selekcija tika pārtraukta. Skatīt
Ciemos Litenē pie mūsu kolēģa – agronoma Gunāra Cigļa! FOTO
Mums parasti lauki asociējas ar tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm augkopība , lopkopība , dārzeņkopība, augļkopība. Pēdējos gados daudz dzirdēts, ka laukos attīstās arī citas nozares – kā piemēram mūsu senču zemes apstrādes rīku , literatūras , kokizstrādājumu kolekcionēšana un saglabāšana, kas ir būtiski svarīgi iepazīstināt mūsu jauno paaudzi , lai izprastu , kā dzīvojuši mūsu tēvi , vectēvi , vecvectēvi. Vairāk
" LAB valde dara zināmu sekojošo informāciju : "
LAB valde dara zināmu sekojošo informāciju:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" īstenošanu.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas VDI profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Konsultācijas darba devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba tiesību jautājumos) tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas, aicinām zvanīt darba dienās plkst. 09.00 - 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: andris.alksnis@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba tiesību eksperts Andris Alksnis.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 - 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski:laima.beroza@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba aizsardzības eksperte Laima Beroza.
2016. gada 17. novembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā!
Valsts svētku priekšvakarā Zemkopības ministrijā notika svinīgs pasākums, kurā zemkopības ministrs apbalvoja 76 nozares pārstāvjus - lauksaimniekus, zinātniekus, mācībspēkus, valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā.

Apbalvojumus saņēma arī Latvijas Agronomu biedrības agronomi .Zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums, medaļa "Par centību" tika piešķirta Balvu novada agronomei Regīnai Kuļšai ,VAAD Agroķīmijas departamenta direktorei Skaidrītei Rullei.

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus saņēma Balvu novada z.s. "Īves" īpašnieks Pēteris Kalniņš, Balvu novada agronoms Zigfrīds Rihards Berķis, Viļakas novada deputāte-agronome Regīna Brokāne ,VAAD Latgales nodaļas vadītājas vietniece Tatjanai Užga, Rugāju novada z.s. "Jaunsiliņi"īpašnieks Agris Kalnējs, Rēzeknes novada saimniecības "Mežmalas" īpašnieks Gunārs Smeilis. Pasākums noritēja patīkamā noskaņojumā .

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģus un visus pārējos apbalvotos Latvijas Valsts svētkos ! FOTO
"Latvijas Agronomu biedrības valdes pārstāve Ārija Romanovska pirms valsts svētkiem viesojas pie Maltas mapulcēniem"
Maltas mazpulks un Valsts svētku gaidīšanas prieks.

Maltas pagastā pirmoreiz mazpulku organizācija tika nodibināta jau tālajā 1936-1940 gadā.Ja ir palikuši dzīvi vai ir kādas ziņas par to laiku mazpulku dalībniekiem, lūdzam dot ziņu par sevi Maltas muzejā vai Maltas vidusskolā. Maltas pagasta ļaudis un jaunie mazpulcēni par to būs ļoti pateicīgi. Vairāk
      


      Pēdējās aktualitātes
    
      2018. gada valdes darbības plāns
    
      Valdes sēdes
    
      Informatīvie Biļeteni
    
      Ziņas no nodaļām
    
      Tas var Jūs interesēt
    
      Rakstu arhīvs
    


"AGRONOMU DZĪVES STĀSTI"

Latvijas Agronomu biedrības
valdes priekšsēdētāja
Valda Dzeņa informācija


Vasara pilnā plaukumā un karstumā.
Kā visas sezonas lauku darbos, arī šī nav vienkārša. Agronomiem ir kur likt lietā savas zināšanas un prasmi. Šogad Agronomu biedrība arī piedalās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes darbā. Mēs izsakam savu viedokli par laukiem svarīgiem jāutājumiem, piedalamies lēmumu pieņemšanā. Viens no jautājumiem ir par meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Lasīt vairāk


LATVIJAS AGRONOMU BIEDRĪBAS STIPENDIJA

Latvijas Agronomu biedrība 2012. gadā nolēma pievienoties LLU Attīstības fonda mecenātu grupai, lai finansiāli atbalstītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas „Lauksaimniecība” pamatstudijās studējošos, kuri veic pētījumus agronomijā un ir sabiedriski aktīvi. Lasīt vairāk

ESEJAS:
Sigitas Stakles Eseja
Uģa Ozoliņa Eseja
Artūra Katamadzes Eseja
Lāsmas Lapiņas Eseja
Terēzes Stankus Eseja
Ginta Vasiļjeva Eseja



    www.zm.gov.lv
    Noderīga informācija par aktuālāko
    
    www.vaad.gov.lv
    Valsts augu aizsardzības dienests
    
    www.vidm.gov.lv
    Viss par vides un dabas aizsardību
    

    © 2010 - 2018 Latvijas agronomu biedrība | e–pasta adrese: agronomubiedriba@inbox.lv | tel. 28851037, 67532864